MarketingMariner keramika
Opatija

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Opatije

STOŽER CIVILNE 2

Usred pogoršane epidemiološke Stožer civilne zaštite Grada Opatije donio je odluku o novim protuepidemiološkim mjerama na području Grada Opatije. Odluku prenosimo u cjelosti.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 11/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Stožer civilne zaštite Grada Opatije, donosi

ODLUKU

MarketingMariner keramika
  1. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju na području grada Opatije, nastava će se u školama i dalje odvijati uz fizičko prisustvo učitelja i učenika (model A) ali uz obvezu nošenja zaštitnih maski za sve učenike od 5. do 8. razreda za vrijeme održavanja nastave. Škole su zadužene za provedbu svih Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i ostalih mjera sigurnosti kako bi se mogućnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju moguću mjeru
  1. Do dana 15. travnja 2021. godine neće se odobravati korištenje javnih površina na području grada Opatije, odnosno svi zahtjevi stranaka bit će odbijeni, kako bi se spriječilo javno okupljanje i nepotrebne međusobne kontakte te zarazu i mogućnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju moguću mjeru.
  1. U svrhu potpora poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Opatije a sve u skladu sa preporukama Stožera civilne zaštite RH o načinu rada ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom, Gradonačelnik izvanredno, u razdoblju do 15. travnja 2021. godine omogućuje korištenje javne površine za proširenje terase pored ugostiteljskih objekata, u onim situacijama gdje je to prostorno i zakonski moguće. Po zaprimljenom zahtjevu i nakon ocijene činjenica, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša odlučit će o odobrenju za privremeno korištenje javne površine. Za izvanredno korištenje javne površine neće se plaćati porez na korištenje javnih površina.
  1. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju na području Grada Opatije, Gradonačelnik Grada Opatije donijet će posebnu Odluku o organizaciji rada gradske uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.
  2. Preporučuje se da svi oni koji nisu korisnici usluga ne ulaze fizički u ustanove i trgovačka društva Grada Opatije ukoliko to nije nužno potrebno.
  3. Zatražit će se od nadležnih institucija da epidemiolozi najveći dio radnog vremena posvete otkrivanju ishodišta zaraze.
  1. Po potrebi će se pojačati nadzor pridržavanja epidemioloških mjera putem redara.
  1. Izvršit će se prijava nadležnim tijelima za sve utvrđene nepravilnosti odnosno nepridržavanje epidemioloških mjera.
  1. Ukoliko ne dođe do poboljšanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama  nadležnih službi razmotrit će se nastavak privremenih mjera, a o čemu će se donijeti pravovremena odluka.

 

55555
MarketingNovax

Zadnje novosti

To Top