MarketingMNK Gorovo
događanja

Odgovori na vijećnička pitanja na stranicama Grada Opatija

kuk preluk opatija

Odgovori će biti dostupni za sve u isto vrijeme

Na stranici Grada Opatija uvedena je nova rubriku „Odgovori na vijećnička pitanja“ u kojoj će se objavljivati odgovori na pitanja postavljena na sjednicama Gradskoga vijeća, za koje su vijećnici tražili pisani odgovor i dodatno pojašnjenje. Odgovori će biti dostupni istodobno kada ih stručne službe Grada pripreme i pošalju vijećnicima.

Razlog za tu novinu je transparentnost rada Grada Opatije i Gradskog vijeća, kako bi informacije bile pravovremeno dostupne široj javnosti.

S obzirom da pojedinici u Gradskom vijeću uvijek postavljaju provokativna i bombastična pitanja čime žele izazvati medijsku pažnju, a traže naš pisani odgovor koji uvijek na kraju dobiju samo oni sami, odlučio sam da ćemo na Opatija.hr uvesti novu rubriku “Odgovori na vijećnička pitanja” u kojoj ćemo žurno objavljivati sve odgovore na pitanja vijećnika, da i građani budu upoznati. –stoji na Facebook stranici gradonačelnika Ive Dujmića.

MarketingMNK Gorovo

Rubrika se nalazi na lijevoj strani mrežne stranice, odmah ispod rubrike „Gradsko vijeće“.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top