MarketingMariner keramika
Opatija

Ukidaju se naknade: Grad Opatija preuzima trošak plaćanja gradskih računa

opatija pošta

Plaćanje gradskih računa u opatijskim poštanskim uredima bez naknade

S ciljem da građanima – obveznicima plaćanja računa koje ispostavlja Grad Opatija, omogućimo plaćanje istih BEZ NAKNADE, prilikom obavljanja uplate u opatijskim poštanskim uredima, Grad Opatija i Hrvatska pošta dogovorili su poslovnu suradnju za 2022.godinu.

Računi koje ispostavlja Grad Opatija, a koji obuhvaćaju komunalnu naknadu (zajedno s naknadom za uređenje voda) i najam stanova, moći će se u 2022. godini podmiriti bez naknade za plaćanje uplatnica u Poštanskim uredima Opatija, Ičići i Volosko.

Trošak plaćanja navedene naknade umjesto građana, u potpunosti preuzima Grad.

MarketingMariner keramika

Izvor: Grad Opatija

55555
MarketingNovax

Zadnje novosti

To Top