MarketingMNK Gorovo
Foto

Nova tabela mora se korigirati

EBF72873-803E-4D1D-A6D1-99C00D263A37

Prije nekoliko dana u Opatiji je osvanula nova tabela

Tabela je postavljena u sklopu projekta “Mala barka 2” koji ima za cilj očuvanje baštine, njenu promociju, razvoj i promicanje.

Nekoliko građana primjetilo je da se na tabeli nalaze netočni podatci. Naime, mala prirodno zaštićena uvalica koja stoljećima služi kao lučica Opatijcima, u tekstu na tabeli nazvana je Lučica Šporer. Sporni naziv ne koristi se u pisanim dokumentima niti u govoru pa je logično negodovanje građana.3C54F9A3-C667-412A-A452-57113BBD740B

Donosimo Vam odgovor iz TZ Kvarnera nakon upita o tabeli;

MarketingMNK Gorovo

U sklopu projekta Mala barka 2, sufinanciranog iz operativnog Interreg programa Slovenija – Hrvatska broj 08/02-15/10IZ, pod punim nazivom „Mala Barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana“, a koji se odnosi na očuvanje, zaštitu, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja kroz turističku valorizaciju, bilo je predviđeno jednoobrazno označiti uključene atrakcije pomorske baštine. Ukupno je označeno 70 lokacija-atrakcija, od toga 50 na Kvarneru i u Rovinju, te 20 u Sloveniji.
Za provedbu projekta uvođenja markacija, TZ Kvarnera formirala je povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Pomorskog fakulteta u Rijeci, te suradnika na EU projektu, a prijedlozi markacija bili su predstavljeni i usvojeni od strane Centra izvrsnosti projekta, kojeg također sačinjavaju predstavnici struke iz domene kulturnog turizma i pomorske baštine, te direktori turističkih zajednica na kojima se markacije nalaze. Odabir lokacija temeljen je na dokumentu „Studija stvaranja baze podataka pomorske, povijesne i kulturne baštine“, koju su izradili kustosi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, a koji su autori tekstova na markacijama.
Prije samog instaliranja, proveden je postupak usuglašavanja i dobivanja dozvola od nadležnih službi.
Žalimo zbog nezadovoljstva koje pojedinci u lokalnoj zajednici iskazuju radi naziva Lučica Šporer u Opatiji.
U najboljoj vjeri i namjeri, TZ Kvarnera će u naslovu interpretacijske ploče – markacije, uz izraz na hrvatskom jeziku, dodati i tradicionalni naslov PORTIĆ, kako bi bio prepoznatljiviji, u cilju postizanja još bolje turističke valorizacije naše bogate pomorske baštine, te kako bi se postiglo da svi, kako domaći stanovnici, tako i strani posjetitelji, budu ponosni.178D2522-F903-4730-9A23-3ECDA575F14B

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top