MarketingMariner keramika
Matulji

Naziru se prvi obrisi saniranog područja odlagališta Osojnice

66

Danas je na lokaciji odlagališta otpada Osojnica održana konferencija za medije i koordinacija svih dionika na projektu kako bi se prezentirala trenutna situacija s izvođenjem radova na projektu Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica. Voditelj gradilišta, g. Marko Mlađen iz tvrtke G.T. Trade upoznao je sve prisutne sa dinamikom izvođenja radova: – Na odlagalištu se trenutno izvode radovi planiranom dinamikom usprkos pandemiji koronavirusa. Na istočnoj strani odlagališta trenutno se izvodi geosintetski glineni brtveni sloj sa pripadajućim sustavom odvodnje procjednih voda te se paralelno odvija gradnja gabionskog zida i nasipa od armiranog tla ukupne maksimalne visine od 18,0m.1

Gotovo 39 milijuna kuna investira se u navedeni projekt koji je od iznimnog značenja za Općinu Matulji, cijelu Liburniju i Primorsko-goransku županiju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38.589.669,65 kuna, a treba istaknuti da je Općina Matulji osigurala bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije od 30.000.000,00 Kuna te bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.529.411,77 kuna.2

-Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji, g. Bruno Frlan ističe da je osnovni cilj i svrha projekta Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Osojnica poboljšanje i zaštita stanja prirodnog okruženja na području Općine Matulji. Također je istaknuo da je koordinacija i suradnja svih dionika na ovom projektu izuzetno kvalitetna te da radovi napreduju u skladu sa projektnom dokumentacijom i planom izvođenja radova.3

Gđa. Astra Gašparini, voditeljica projekta iz Općine Matulji ističe: – Sanacijom i konačnim zatvaranjem odlagališta otpada na ovoj lokaciji želimo doprinijeti smanjenju emisije onečišćujućih tvari u tlo, vodu i zrak te očuvanju prirodnog i zdravog okoliša u Općini Matulji. Također realizacijom ovog projekta ostvariti ćemo zacrtane ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom u našoj općini i riješiti dugogodišnju želju mještana naše općine o sanaciji i zatvaranju ovog odlagališta. Općina Matulji kontinuirano provodi aktivnosti promidžbe i vidljivosti kako bi javnost i građane Općine Matulji informirali o samom projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom za očuvanje prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.6

MarketingMariner keramika

Tema koordinacijskog sastanka bila je praćenje napretka na projektu Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Osojnica, a osim predstavnika iz Općine Matulji na sastanku su nazočili predstavnici izvođača radova, predstavnici stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, glavni projektant i predstavnik tvrtke koja pruža usluge promidžbe i vidljivosti.4

55

55555
MarketingMALONOGOMETNA IGRAONICA

Zadnje novosti

To Top