MarketingMNK Gorovo
Opatija

Dujmić: “Nastavljamo s poticajima za građane i nećemo uvesti porez na potrošnju”.

sjednica Opatija
Foto: Smiljan Prpić

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić, sa svojim zamjenicima Verom Aničić i Emilom Priskićem te pročelnikom Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijelom Jermanom predstavio je prijedlog proračuna Grada Opatije za 2019. Proračun bi trebao iznositi 140.576.700, 00 kn, a iznesene su projekcije za 2020. i 2021.

“Glavne odrednice Prijedloga Proračuna i Projekcije usklađene su sa strateškim ciljevima Grada definiranima usvojenom Strategijom razvoja Grada Opatije 2014. – 2020. prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjera usmjerenih na građane”, naglasio je Dujmić. Prema njegovim riječima Grad Opatija nastavit će s mjerama za poticanje nataliteta ( npr. 10.000 kn za prvorođeno dijete), pomoć umirovljenicima, financiranje udžbenika, stipendije, City bus i dr. Isto tako, nastavit će se financijski potpomagati zapošljavanje i financiranje poduzetnika. Dujmić je najavio početak rada Start up inkubatora za kreativni turizam i uspostava Centra za mlade u Villi Antonio. U 2019. godini, predviđena su ulaganja u društvenu infrastrukturu, posebice u zaleđu (Dom Veprinac, vrtić u Veprincu, sportsko-rekreacijski centar u Dobreću, Dom u Voloskom). Riječ je o projektima koji su kandidirani ili će biti kandidirani na EU fondove.

 “Posebno moram istaknuti da neće biti povećanja javnih davanja niti ćemo uvesti porez na potrošnju. Morat ćemo negdje uštedjeti pa ćemo smanjiti financiranje programa, projekata i aktivnosti udruga, političkih stranaka, usluge promidžbe i informiranja”, istaknuo je gradonačelnik u nastavku.

MarketingMNK Gorovo

U javnosti često spominjani projekti uređenja plaže Slatina, izgradnje vatrogasnog doma i rekonstrukcija nogometnog igrališta pričekat će 2020. ili 2021. godinu.

Prijedlog Proračuna i Projekcije upućeni su na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju do 30. studenog 2018. godine. Prijedlog proračuna će se pred vijećnicima naći na prosinačkoj sjednici Gradskog vijeća, ali prava bitka slijedi već u srijedu kada će vijećnici odlučivati o rebalansu.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top