MarketingMNK Gorovo
Opatija

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za iznajmljivače

Opatija

Zakonska je obveza JLS Odluku donijeti do 31.siječnja 2018.

Uslijed učestalih pitanja građana Opatije koji se bave djelatnošću iznajmljivanja smještajnih kapaciteta, a vezano uz novu Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinci, koju treba donijeti Grad Opatija, sukladno Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje na snagu stupaju od 1. siječnja 2019. godine.

Izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31. siječnja 2019. Naime, Grad Opatija započeo je s pripremama oko izrade Odluke koja će biti predložena Gradskom vijeću radi donošenja u zakonskom roku. Prije toga će odluka biti na javnom savjetovanju za zainteresiranom javnošću gdje će svi građani moći dati svoje primjedbe.

Međutim, u ovome trenutku grad Opatija nije u mogućnosti sastaviti i objaviti nacrt odluke budući još uvijek nije donesen Pravilnik koji je dužan donijeti Ministar financija prema istom Zakonu, a kojim će se definirati način obračuna. Pravilnik je objavljen, ali je na javnom savjetovanju Vlade RH s trajanjem do 22. 12. 2018. godine. Prema tom prijedlogu Pravilnika ostala bi mogućnost utvrđivanja poreza po naseljima kao što je slučaj bio i do sada.

Dakle, tek kada se donese Pravilnik moći će se Nacrt odluke uputiti na javno savjetovanje. Konačan iznos paušalnog poreza utvrđuje u konačnici Gradsko vijeće, koje može, ali ne mora prihvatiti prijedlog odluke koju upućuje gradonačelnik po proteku javnog savjetovanja doznajemo na www.opatija.hr

Marketing

 

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top