MarketingMNK Gorovo
Matulji

Na području Općine Matulji evidentirane su dvije osobe pozitivne na virus Covid-19

MATULJI

U prostorima Općine Matulji je 16.04.2020.godine održan sastanak Stožera civilne Općine Matulji

Uz članove Stožera bili su nazočni i epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a-Ispostava Opatija dr.med. spec. epidemiologije Mario Sušanj, općinski načelnik, zamjenica općinskog načelnika te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.

Stožer je raspravio zaključeni Sporazum između Općine Matulji i Grada Opatije o zajedničkom djelovanju stožera civilne zaštite u provedbi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešću Covid-19. Stožer je upoznat sa pravnom problematikom vezano uz zaključeni sporazum kao i sa epidemiološkom slikom na području općine Matulji i Grada Opatije kao jednim od uvjeta za početak primjene.

Prema izvješću koje je na sjednici Stožera iznio epidemiolog Dr. Mario Sušanj u ovome trenutku prema službenim podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a na području Općine Matulji evidentirane su dvije osobe pozitivne na virus Covid-19, dok je na području Grada Opatije evidentirano 8 osoba, a 2 osobe su izliječene. Prema istome, uzimajući u obzir sve okolnosti, situacija na području Općine Matulji ali i na čitavom području Liburnije može se smatrati zadovoljavajućom ali je i nadalje potrebno strogo se pridržavati svih propisanih mjera.

Stožer je zaključio da je suglasan sa tekstom zaključenog Sporazuma između Općine Matulji i Grada Opatije o zajedničkom djelovanju stožera civilne zaštite te da se nastave aktivnosti usmjerene na početak njegove primjene. Kako se pretpostavlja da je od strane Stožera civilne zaštite PGŽ-a Sporazum proslijeđen Stožera civilne zaštite RH, ovisno o očitovanju istoga pripremiti će se odgovarajuća procedura kako bi sporazum mogao uskoro zaživjeti, naravno pod uvjetom da se epidemiološka slika ne pogorša. U tom smjeru je dogovoreno da će dr.med. spec. epidemiologije Mario Sušanj iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za početak idućeg tjedna izraditi sveobuhvatno stručno mišljenje o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Općine Matulji i Grada Opatija.

Marketing

Stožer je također upoznat sa činjenicom da se dio stanovnika ne pridržava u potpunosti propisanih mjera, a posebno Odluke o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru što je već dovelo do nekoliko požara. Budući su i vatrogasne službe također svoj rad morale prilagoditi mjerama sprječavanja širenja bolesti Covid-19, stožer još jednom moli građene da se suzdrže od loženja na otvorenom prostoru u cilju sprječavanja nastanka materijalne štete ali i zaštite ljudskih života. Osim toga svi koji lože vatru na otvorenom mogu biti izloženi prekršajnim sankcijama.

Izvor: https://matulji.hr/

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top