Marketing
Kastav

Na 17. sjednici u Kastvu odlučeno o paušalnom porezu po krevetu

kastav

Gradsko vijeće Kastav je na 17. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine raspravljalo je po ovom dnevnom redu:

-Odluka o financiranju programa obvezne predškole
-Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1
-Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
-Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Grada Kastva
-Odluka o davanju prethodne suglasnosti na djelomično ukidanje javnog dobra k.č. 74562 k.o. Kastav

Na toj sjednici Gradsko vijeće Kastav donijelo odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Tom odlukom se određuje visina paušalnog poreza koja iznosi 293,00 kn u svim naseljima Grada Kastva.

Donijeta je odluku o sufinanciranju programa obavezne predškole za 2018./2019. pedagošku godinu koji se provodi izvan redovnog programa u iznosu od 445,00 kn po djetetu mjesečno.

Marketing

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top