MarketingMNK Gorovo
Mošćenička Draga

Mošćenička Draga prisiljena izvršiti izmjene u raspodjeli sredstava za udruge

Mošćenička Draga

Odluka o dodijeli sredstava biti će donesena tijekom druge polovice mjeseca svibnja

Načelnik Općine Mošćenička Draga, Riccardo Staraj obavještava udruge koje su podnijele svoje prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2156/03-03-20-3 od 21. siječnja 2020.godine, da je slijedom novo nastale situacije uzrokovane Covid-19 virusom Općina Mošćenička Draga bila prisiljena izvršiti izmjene u „Godišnjem Planu raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2020. godinu“, na način da su ukupna planirana sredstva za dodjelu umanjena.
Odluka o dodijeli sredstava biti će donesena tijekom druge polovice mjeseca svibnja.

Slijedom navedenog pozivaju se sve udruge koje su podnijele svoje prijave, a koje smatraju da pojedine planirane programe/projekte za 2020. godinu neće biti u mogućnosti realizirati i da će od organizacije istih morati odustati, da o tome obavijeste Općinu Mošćenička Draga kako bi sredstva bila preusmjerena na događanja čija realizacija nije upitna.

Marketing

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top