MarketingMariner keramika
Opatija

Mobilno reciklažno dvorište do 30. lipnja u Pobrima

komunalac baja otpad komunalac pobri

Još danas i sutra, 30. lipnja možete otpad donijeti u reciklažno dvorište u Pobrima

Nakon toga reciklažno dvorište seli se u Opatiju na parkiralište u Ulicu šetalište Carmen Sylve i biti će dostupno svim građanima bez obzira na naselje svaki dan od 09:00 do 16:00 te subotom od 08:00 do 13:00 u periodu od 02. do 7. lipnja.reciklažno dvorište

Još je jedno prikupljanje predviđeno je na području Voloskog u srpnju u Ulicu dr. Antona Mandića a onda se mobilna stanica seli u Dobreć.

U reciklažno dvorište možete donijeti:

-papir i karton, ambalažu od papira i kartona, ambalažu od plastike, stakla i metala, ostalu plastiku, staklo, stiropor, tekstil, gume, metali, obojene metale, biorazgradivi otpad, lijekove, medicinski otpad (oštri predmeti u originalnoj ambalaži), baterije i akumulatore, jestiva i motorna ulja/masti, e-otpad manjih dimenzija (do 25 cm) deterdžente, boje i lakove, ambalažu onečišćena opasnim tvarima, fluorescentne cijevi, metalnu ambalaža pod tlakom, pesticide, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz.

MarketingMariner keramika

Raspored postave mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima Grada Opatija do kraja 2022. godine:

Screenshot 2022-03-02 070917

55555
MarketingMariner

Zadnje novosti

To Top