MarketingMariner keramika
Opatija

Međunarodne aktivnosti Društva Naša djeca Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

20211111_130704-2048×1152-1

Učenici Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov aktivni su u radnim tijelima međunarodnih organizacija

U godini u kojoj obilježavamo sedamdesti rođendan Društva Naša djeca Opatija s posebnim zadovoljstvom obavještavamo da su učenici Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija uključeni u aktivnosti trinaestog saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatija. Učenici koji su sudjelovali u radu dvanestog saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatija također su vrlo aktivni u radnim tijelima međunarodnih organizacija koje se bave zagovaranjem i promicanjem dječjih prava i dječjeg sudjelovanja.

U treći saziv dječjeg vijeća Eurochild organizacije (krovna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu koju čini 200 članova – organizacija iz 35 zemalja Europe) s još dvanaest vršnjaka iz europskih država, izabrana je Lana Golubović učenica 4. razreda (mandat 2022.- 2024.).

U drugi saziv Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochild organizacije Hrvatska – NEF Hrvatske čijim radom koordinira DND Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske izabrani su: Fran Rubeša, 7. razred, Viktoria Dovođa, 7. razred, Dea Orlić, 7. razred, Iria Galić, 6. razred, Helena Katalinić, 6. razred, Lana Golubović, 4. razred. Mandat izabranih vijećnika traje dvije godine (2022. – 2024.).

Pri Child Rights Connect organizaciji, sa sjedištem u Ženevi, globalna mreža nevladinih organizacija koje se zalažu i osiguravaju da sva djeca u potpunosti imaju svoja prava kao što je definirano Konvencijom UN-a o pravima djeteta odabrano je osmero djece od 114 prijavljenih, a za članicu Child Advisory tima izabrana je Iria Galić, učenica 6.razreda.

Mandat je godinu dana (2022. – 2023.). Iria će kao zagovarateljica dječjih prava zastupati prava i interese djece diljem svijeta.

Učenik 8. razreda, Dominik Brnčić, jedan je od dvoje predstavnika djece u Vijeću za djecu Republike Hrvatske, što je savjetodavno tijelo Vlade RH.

MarketingMariner keramika

DND Opatija bilo je pozvano u UN-ovu radnu skupinu protiv diskriminacije žena i djevojčica “Virtualne konzultacije s djevojkama i mladim aktivisticama”. U radu ove radne skupine sudjelovala je Petra Josipović, bivša učenica OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija, danas maturantica gimnazije A. Mohorovičić Rijeka.

Rezultati konzultacija bit će predstavljeni u lipnju Vijeću za ljudska prava UN-a. Naša Petra dobila je i pohvalu za doprinos koji je dala u konzultacijama od gđe. Upreti, predsjedavajuće izvjestiteljice UN-ove Radne skupine za prava djevojčica i žena.

Uspjesi i prepoznatljivost rada Društva Naša djeca Opatija i vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije rezultat su odlične suradnje s Gradom Opatijom i Osnovnom školom Rikard Katalinić Jeretov Opatija koji su prepoznali važnost dječjeg sudjelovanja i važnost zagovaranja Konvencije UNa o pravima djeteta. Aktivnosti opatijskog DND-a ističu se kao primjer dobre prakse u Europi, ali i šire.

Izvor: Grad Opatija

55555
MarketingNovax

Zadnje novosti

To Top