MarketingMNK Gorovo
Regija

Matulji, Lovran i Opatija dobili sredstva iz EU fondova

igralište

Upravni odbor LAG-a „Terra liburna“ donio je Odluke o odabiru projekata za projektne prijave pristigle na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. , a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja.

LAG Natječaj bio je otvoren od 01. listopada 2018. godine, te je na raspolaganju bilo 2.732.816,94 HRK, odnosno 365.115,56 EUR, s najnižom ukupnom vrijednosti projekta i javne potpore od 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosila 70.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Na LAG Natječaj je pristiglo sedam projektnih prijava, te je šestero nositelja projekata nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljilo sve uvjete propisane LAG Natječajem, dok je jedan nositelj projekta odustao od prijave.

Na 25. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Terra liburna“, održanoj 20. prosinca 2018. godine u Rukavcu, odlučeno je da se za svih šest nositelja projekata donose Odluke o odabiru projekta, čime je dodijeljeno sveukupno 2.319.540,70 HRK.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Terra liburna“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava, navodi se u priopćenju te su priloženi detalji financiranih projekata kako doznajemo na Fiuman.hr.

To se konkretno za Opatijsko područje odnosi na uređenje Sportsko rekreacijskog centra Dobreć koji je u ovom natječaju dobio ukupno 41 bod, odnosno 80% potpore što iznosi 388.000,00 kuna.

U Lovranu će biti podržan projekt izgradnje dječjeg igrališta Školarovo. Realizacijom tog projekta Lovran je sa 80 % bodova dobio pravo na 382.184,00 kuna koje će biti utrošene u čišćenje terena, postavljanje poda i podloge, obnovu kamenog zida, postavljanje sprava za igru, klupa i koševa za smeće te uređenje travnatih površina i boćališta.

Marketing

Općina Matulji će svojih 364.424,10 kuna također utrošiti na uređenje dječjeg igrališta Veli Brgud, uređenje poda,  postavljanje novih igara, uređenje kućice za smještaj alata i igračaka, postavljanje klupica za sjedenje i uređenje zelenih površina te uređenje odvodnje vode.

 

 

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top