MarketingMariner keramika
Matulji

Matulji- Javni poziv za sudjelovanje u anketi o potrebama za stambeno zbrinjavanje

matulji općina

 Prikupljanje podataka o potrebama za stambeno zbrinjavanje

Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici Općine Matulji koji nemaju riješeno stambeno pitanje (nemaju u vlasništvu stan ili kuću) ili koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje (imaju u vlasništvu stan ili kuću neodgovarajuće kvadrature) da pristupe popunjavanju ove Ankete.

Cilj Ankete je prikupiti informacije u svrhu pripreme odgovarajućih akata, projekata i drugih dokumenata kojima bi se stvorile pretpostavke za stambeno zbrinjavanje dijela stanovnika Općine prema stvarnim potrebama.

Općina Matulji, u svrhu ispunjavanja zacrtanih ciljeva, u proteklim mjesecima sustavno radi na projektima infrastrukturne obnove javnih zgrada na područjima gornjih krajeva koje se više ne koriste ili se ne koriste radi javnih potreba. Obnova tih zgrada planira se u svrhu demografske obnove te poboljšanje kvalitete života naših mještana na području gornjeg kraja.

Naime, postoji namjera da ti prostori (objekti) budu pretvoreni u stambene prostore namijenjene stanovanju naših mještana koji nemaju riješeno stambeno pitanje i to kroz davanje u najam.

MarketingMariner keramika

Trajanje ankete je do 31. siječanja 2021.godine.

Anketi se može pristupiti popunjavanjem on-line obrasca ANKETA-on-line obrazac ili popunjavanjem obrasca ANKETA-obrazac te slanjem istoga poštom ili e-mailom.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top