MarketingMariner keramika
Matulji

Matulji- Javni natječaj za financiranje za udruga sredstvima proračuna za 2021.

MATULJI

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima proračuna Općine Matulji za 2021.

Dana 01. veljače 2021.godine objavljen je Javni natječaj a predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2021., a odnose se na javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Matulji.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

– obrazovanje,

– kultura,

– socijalna skrb,

– poljoprivreda,

– zaštita okoliša.

Rok za prijavu na natječaj je 02. ožujak 2021.

MarketingMariner keramika

Prijave se šalju na obrascima koji su sastavni dio Javnog natječaja na sljedeću adresu:

Općina Matulji

Trg M.Tita 11., 51 211 Matulji

s naznakom:

„Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge”

Sastavni dio Javnog natječaja čine Upute za prijavitelje te obvezni obrasci .

Javni natječaj, upute te obrasci dostupni su na web stranici Općine Matulji.

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top