MarketingMNK Gorovo
Lovran

Lovran – Javni poziv za sufinanciranje kamata

kamate
foto: capital.ba

Općina Lovran raspisala je dana 21. studenog 2018. godine Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2018. godinu i Obavijest o istom objavila u dnevnim novinama Novi list Rijeka.
Cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se na stranicama Općine Lovran i na Oglasnoj ploči Općine Lovran.

Rok za podnošenje zahtjeva po navedenom javnom pozivu je 10 dana od dana objave Obavijesti u Novom listu odnosno do 30. studenog 2018. godine

MarketingMNK Gorovo

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top