Marketing
Lovran

Lovran dijeli vrećice za otpad

vreća za smeće

Pozivaju se građani Lovrana da koriste vrećice za odlaganje korisnog otpada u cilju smanjenja količine komunalnog otpada. Vrećice će se dijeliti u galeriji “Kuća lovranskega guca” od 12. do 16. studenog i to ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 9:00 do 17:00 h a utorkom od 11:00 do 17:00.

Otpad su tvari i predmeti koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati.

Osim vrećica građani će dobiti i upute kako odvajati otpad te se na taj način educirati.

MarketingMNK Gorovo

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top