MarketingMNK Gorovo
Opatija

LIVE 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

SJEDNICA OPATIJA

Sjednicu u izravnom prijenosu možete pratiti na našim stranicama

Predsjednik Gradskog vijeća, Fernando Kirigin sazvao je na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije 22. sjednicu Gradskog Vijeća Grada Opatije koja se održava danas, 18. lipnja 2019. s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

U nastavku pogledajte dnevni red sjednice:

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

1. Prijedlozi Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
Izlagatelj/i: Ana Puž Kukuljan
1.1. Prijedlog odluke o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
Izlagatelj/i: Ana Puž Kukuljan
1.2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije
Izlagatelj/i: Ana Puž Kukuljan
2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje grč. 428 k.o. Opatija za pružanje usluge dnevnog boravka za starije osobe
Izlagatelj/i: Ivo Dujmić
3. Prijedlog raspisivanja natječaja za prodaju k.č. 306 k.o. Opatija (bivši Dječji vrtić)
Izlagatelj/i: Helena Masarić
4. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu
Izlagatelj/i: Danijel Jerman
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu
Izlagatelj/i: Danijel Jerman
6. Prijedlog I. izmjene i dopune Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
7. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
8. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
9. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Danijel Jerman
10. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina k.č. 1516 k.o. Opatija (NI) za nekretnine u vlasništvu tvrtke Strena d.o.o., k.č. 1041/2, k.č. 1044 i k.č. 1045 sve k.o. Opatija (NI)
Izlagatelj/i: Helena Masarić
11. Izviješće o izvršenju planiranih programa, projekata i akcija Destinacijskog akcijskog plana Opatije Izvjestitelj: Branko Blažević, predsjednik Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva
12. Zaključak o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu UPU-a naselja Opatija i grafičkog dijela UPU-a
13. Informacija o utrošku tekuće proračunske rezerve za svibanj 2019. godine

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top