MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Opatija

Koordinacija VMO-a

20191204_171410
izvor: opatija.hr

Upoznavanje s ovlastima i načinom rada

Jučer, 04.12.2019. održana je prva koordinacija Vijeća mjesnih odbora Grada Opatije nakon izbora za VMO održanih u listopadu ove godine te konstituiranja svih 14 vijeća izborom predsjednika.

Kako je gradonačelnik Ivo Dujmić i najavio praksa održavanja koordinacija Vijeća mjesnih odbora intenzivirat će se s ciljem pružanja relevantnih informacija članovima Mjesnih odbora kako bi im se olakšalo njihovo djelovanje.

Zamjenica gradonačelnika Vera Aničić i pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah pojasnili su koje su konkretne zakonske ovlasti mjesnih odbora.

Na području Grada Opatije postoji 15 mjesnih odbora, kao oblika mjesne samouprave, a njihov je cilj ostvarivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenja manjih komunalnih akcija i poboljšanja potreba građana vezano uz zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, šport i druge lokalne potrebe.

Mjesni odbor je pravna osoba. Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun. Prihode mjesnog odbora čine prihodi iz Gradskog proračuna te od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba.

Marketing

Pročelnica UO za financije Tamara Sergo govorila je o načinima i pravilima raspolaganja sredstvima mjesnog odbora unutar jedne proračunske godine.

Prezentaciju o vatrogastvu i civilnoj zaštiti u lokalnoj samoupravi održao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Gordan Filinić. Obzirom da je uloga civilnog stanovništva na terenu u slučaju bilo kakve izvanredne situacije i ugroze nemjerljivo važna, dogovoreno je da će svaki mjesni odbor imenovati jednog povjerenika sustava civilne zaštite koji će biti kontakt osoba u slučaju bilo kakve potrebe.

Recimo još da je predložen datum za održavanje izbora za 15 mjesni odbor, odnosno Vijeće mjesnog odbora Oprič, 19. siječnja 2020., o čemu će na idućoj sjednici odlučiti Gradsko vijeće.

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top