MarketingMariner keramika
Opatija

Konstituirana Vijeća Mjesnih Odbora Dobreć i Ika

IMG-1dde1e30b04f5c4234595ff1962096fe-V
izvor: opatija.hr

Predsjednici Lorena Bašan i Igor Sablić

Jučer su konstituirana Vijeća mjesnih odbora Dobreć i Ika.

Za predsjednicu VMO Dobreć izabrana je Lorena Bašan (Lista grupe birača, nositeljica Lorena Bašan), dok su ostali članovi VMO-a Branko Vodopić (HDZ), Edita Turković, Dragan Trdić, Moreno Negrić (Lista grupe birača, nositeljica Lorena Bašan), Milan Tulman i Dijana Simončić (SDP-AM).

MarketingMariner keramika

Za predsjednika VMO Ika izabran je Igor Sablić (Lista grupe birača, nositelj Igor Sablić), a ostali su članovi VMO-a Matej Blažić, Ricardo Crnić (Lista grupe birača, nositelj Matej Blažić), Radovan Trinajstić, Marino Zahej, Nereo Crnić (Lista grupe birača, nositelj Igor Sablić) i Lazar Radmanović (SDP).

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top