MarketingKarneval Opatija
Opatija

Konferencija “Turizam 2022.” u ponedjeljak 11.10.2021. u Opatiji, intervju: dekanica FMTU-a dr.sc. Sandra Janković i u ime organizatora Josip Ukalović

opatija

U ponedjeljak 11.10.2021. u Opatiji se održava konferencija „Turizam 2022.“, u organizaciji marketinške agencije Atauctus. Značajne promjene koje se u posljednje dvije godine događaju u turističkom sektoru bile su  nit vodilja organizatora konferencije. O razvojnim potencijalima u turističkom sektoru, obrazovanju mladih kadrova, budućnosti turizma i samoj konferenciji razgovarali smo s dekanicom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu dr.cs. Sandrom Janković i direktorom marketinške agencije Atauctus Josipm Ukalovićem. 

Intervju dr. sc. Sandra Janković

Poštovana dekanice Janković turizam je najvitalnija gospodarska grana u Republici Hrvatskoj, sukladno tome kako studijski program na FMT-u priprema studente za tržište rada?

Obrazovanje, osposobljavanje i istraživanje utvrđeni su kao važni čimbenici za osiguranje održivosti i konkurentnosti turističkih destinacija. Trendovi nameću važnost razvoja i profiliranja visokokvalitetnih kadrova, stavljajući naglasak na usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada. U tom kontekstu naš Fakultet nastoji biti među najboljima, usklađujući  kontinuirano studijske programe s najnovijim trendovima u turizmu, a u tome nam svakako pomaže i izvrsna suradnja s gospodarskim sektorom. Naši diplomanti spremni su brzo se uklopiti na tržište rada te odgovoriti na tražene izazove.  Naime, oni danas za ulazak na tržište rada moraju pored stručnih i digitalnih kompetencija posjedovati i emocionalnu inteligenciju, poznavati barem 2-3 strana jezika, učinkovito djelovati u različitim timovima,  biti kreativni, inovativni, sposobni kritički i analitički razmišljati, etično prosuđivati i nadasve biti društveno odgovorni.

Podršku u pripremi studenata za tržište rada pruža i naš Centar za karijere i stručnu praksu koji već od prve godine studija studente usmjerava u područje za koje pokazuje interes ali i posjeduje talent, povezuje ga s poslodavcem kod kojeg može u ljetnim mjesecima raditi sezonski posao, te onda kod tog istog poslodavca odraditi i stručnu praksu, koja je kod nas obvezna u zadnjem, 8. semestru u trajanju od 350 sati. One najbolje, poslodavac će zadržati i ponuditi im stalan posao.

Od  ove smo godine također krenuli tražiti od poslodavaca teme za diplomske odnosno završne radove kao i projektne ideje za koje im trebaju neka nova rješenja, a koje će rješavati studenti u okviru nastavnog procesa, pod mentorstvom naših profesora. Naravno, na kraju semestra rezultati će se prezentirati poslodavcima i mislim da je to također izvrstan put suradnje i povezivanja studenata i hotelsko-turističkog gospodarstva te pripreme studenata za tržište rada. Osim toga, naši studenti imaju priliku uključiti se i u studentske znanstveno-istraživačke projekte, u okviru kojih u rade tijekom cijele akademske godine u timovima od 3 do 5 studenata. Teme koje istražuju u okviru projekata su relevantne i aktualne za turizam, te uvijek  sadrže  element inovativnosti i kreativnosti.

Osim što turističko i hotelsko gospodarstvo nastojim uključiti u izvođenje studijskog programa, kroz gostujuća predavanja i izvođenje stručne prakse, poslodavce također pokušavamo uključiti i u naš proces znanstveno-istraživačkog rada. Trenutno s nekima intenzivno razrađujemo projektne ideje kako bi konkurirali na natječajima za međunarodne kompetitivne projekte.

Koje su temeljne praktične kompetencije koje je potrebno razvijati kod studenata kako bi bili konkuretni na tržištu rada u aktualnom trenutku, ali i u budućnosti?

Studenti moraju biti svjesni činjenice da kada završe studij proces učenja ne završava. Mi ih kroz studij pokušavamo naučiti razmišljati, etično i kritički prosuđivati, ekološki osvijestiti, raditi u timu ali i pripremiti ih na proces cjeloživotnog učenja.

Praktične vještine vezane za hotelijerstvo razvijamo u okviru našeg eTurizam Lab-a koji je još u fazi izgradnje. Dio koji se odnosi na virtualni hotel već je u funkciji: potpisali smo mnogobrojne ugovore s priznatim IT providerima u Hrvatskoj te osigurali donaciju velikog broja programskih sustava  za hotelijerstvo, koji se koriste u hotelima kako u Hrvatskoj tako i izvan nje. Naime, postavili smo  property management sustav  našeg virtualnog hotela  u Oracle Hospitality OPERA s nadogradnjom Phobs channel managera te softverskog rješenja za prikupljanje podataka i provjeru autentičnosti dokumenata Adria Scan. Integriran je i Hoteza sustav pametnih hotela koji omogućuje centraliziranu kontrolu i nadzor cijelog hotela te računovodstveni sustav Login s VIRGA Cloud Tourism platformom i Istra Tech gastro program. U svakom slučaju studenti već ove akademske godine imaju priliku izvoditi vježbe na pojedinim kolegijima u okviru našeg virtualnog hotela te naučiti primjenjivati najnovije, inovativne tehnologije u hotelijerstvu. U tijeku je i izgradnja sustava umjetne inteligencije u hotelijerstvu kao i sustava za upravljanje pametnim turističkim destinacijama, koji će biti osnova za primjenu Big data u turizmu.

Kako bi radili na ekološkom osvješćivanju studenata te ih pripremili za implementaciju održivog i odgovornog turizma, na Fakultetu djeluje i Eko odbor, kojeg pretežito čine naši studenti. Naime, cilj odbora je nastavne sadržaje u sklopu preddiplomskog studija Menadžment održivog razvoja i diplomskog studija Održivi razvoj turizma primijeniti u svakodnevnom životu Fakulteta. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima održivog razvoja,  smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije, vode te uređenje okoliša Fakulteta, a sve s ciljem ostvarivanja eko certifikata Fakulteta. Svi na Fakultetu: studenti, nastavno, administrativno i tehničko osoblje, javna i mjesna poduzeća, predstavnici lokalne uprave i udruge, zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša. Studenti FMTU-a zainteresirani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na Fakultet i širu zajednicu kako bi primijenili ciljeve održivog razvoja.

Željela bi posebno istaknuti kako su naši studenti vrlo uspješno ove godine organizirali prvu studentsku konferenciju Waves for Tourism (W4T), te pokazali da posjeduju izvrsne praktične vještine. Naime, samostalno su osmislili promociju konferencije kroz 4 društvene mreže te izradili vlastitu web stranicu. Samostalno su donijeli i budžet, kojeg su morali i opravdati odnosno prihodima od kotizacija pokriti sve troškove, obilazili sponzore i odabrali predavače, dogovarali honorare i program, odlazili na poslovne sastanke i prezentirali svoje ideje, iznenadila me njihova ozbiljnost ali i taj neki poslovni duh kojeg već sada posjeduju. To su neke nove generacije koje se izvrsno snalaze u digitalnom okruženju i koje će u budućnosti sigurno značajno pridonijeti razvoju našeg održivog turizma.

Covid-19 značajno mijenja način funkcioniranja turizma, a i navike samih turista, kako će po Vama izgledati turizam budućnosti, s aspekta mlađih i starijih generacija turista?

MarketingKarneval Opatija

Vizija je da Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu postane lider visokoga obrazovanja, znanstvenog i stručnog istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja u Hrvatskoj i široj regiji. S ciljem ostvarenja navedenoga, znanstvenici Fakulteta usmjeravaju svoja istraživanja prema trendovima koji će oblikovati turizam u budućnosti.  Evidentno je da će narednih godina doći do snažnijeg zamaha brojnih pojava koje su već započele i koje će se reflektirati i na turističko tržište. Mijenjaju se životne okolnosti, brišu se  granice između vremena potrebnog za učenje, rad i odmor. Očekuje se porast trenda ekonomije dijeljenja i života u zajednici. Tehnologija će omogućiti rad na daljinu i suradnju te fleksibilno radno vrijeme. U turizmu i industriji zabave koristit će se virtualna i proširena stvarnost, autonomni prijevoz, umjetna inteligencija i biometrijska tehnologija. Međutim, istovremeno će porasti osjećaj usamljenosti i izolacije ljudi. Rast ekološke osviještenosti potrošača dovesti će do porasta interesa za javnim prijevozom, rekreacijom, kvalitetnim i trajnim proizvodima. Doći će do promjena stilova života turista i njihova ponašanja. Na cijeni će biti mentalno i fizičko zdravlje te će se povećati interes za svrhovita putovanja i aktivnosti u slobodno vrijeme. Sve će se više tražiti personalizirano iskustvo, autentični doživljaji i povezanost s lokalnom zajednicom. Prilika je to da se inoviraju turistički proizvodi kako bi se turistima pružilo nezaboravno turističko iskustvo, a turizam postao održiv, pametan i odgovoran.

Kada govorimo o navikama turista, zasigurno će doći do sve većih razlika između mlađih Z generacija turista, i onih starijih. Naime, putovanja su danas mladima puno dostupnija  nego što je to nekada bio slučaj. Stoga mislim da moramo posebno na Fakultetu valorizirati vrijednosti naših studenata kako bi upravo oni sudjelovali u kreiranju budućih turističkih proizvoda.

Intervju Josip Ukalović

Poštovani gosopodine Ukalović, Vaša marketinška agencija Atauctus slavi treći rođendan. Koja Vam je bila misao vodilja kada ste osnovali agenciju? Isto tako koji su temeljni ciljevi djelovanja Vaše agencije?

Izrazito smo ponosni na činjenicu da djelujemo već 3 godine u području digitalnog marketinga, koji zauzima sve veći dio tržišta. Kroz ove tri godine, nastojali smo stvoriti dodatne vrijednosti, koje pomažu našim klijentima u ostvarivanju uspješnih rezultata. Pri samom osnivanju agencije, naša misao vodilja je bila pružiti budućim klijentima kvalitetne usluge digitalnog marketinga uz personalizirani pristup, kako bi shvatili što je našim klijentima zaista potrebno. S ovom konferencijom započinjemo novo poglavlje, u kojem nam je cilj pratiti trendove u poslovanju, kontinuirano ulagati u obrazovanje djelatnika te ostvariti rast na inozemnom tržištu.

Obljetnicu agencije obilježavate konferencijom o „Turizam 2022.“ godine, predstavite nam program konferencije, tko su panelisti, itd.?

Na ideju za konferenciju „Turizam 2022“ došli smo s obzirom na to da turizam u posljednje dvije godine prolazi kroz turbulentno razdoblje te je potrebna brza prilagodba svih turističkih dionika. Također, radimo s klijentima koji posluju na turističkom tržištu, stoga je ovo idealna prilika da zajedničkim snagama dođemo do najboljih rješenja. Cilj konferencije je prikazati pogled na turizam iz različitih perspektiva. Panelisti su  Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dr. sc. Lidija Bagarić, izvanredna profesorica i voditeljica Katedre za marketing na Fakultetu za menadžment u turizmu, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., MHA, predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera,  Ana Turčić, vlasnica turističke agencije Contessa i ja kao vlasnik marketinške agencije Atauctus. Moderatorica panela bit će  Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole PAR.  Svaki od panelista navest će na što je posebno potrebno obratiti pažnju prilikom planiranja sezone, a konferencija koja se održava 11.10. 2021. pravo je vrijeme kada je potrebno započeti s pripremama.

Koje su po Vama razvojne perspektive turizma u godinama pred nama? I kako djelovanje Vaše agencije može pridonijeti razvoju turizma na Kvarneru?

Turizam u narednim godinama ovisit će o puno faktora koje je potrebno zadovoljiti. Turisti zahtijevaju sve više informacija o destinaciji prije same rezervacije putovanja. Oni žele  rezervirati smještaj, isplanirati svaki dan svog putovanja, a ponekad i povezati bliske destinacije. Digitalni marketing daje priliku svim dionicima turizma da predstave svoje poslovanje ciljnim skupinama. Sve češće se javlja individualni pristup, koji omogućuje direktan kontakt prilikom rezervacije usluga, kao i sadržaji koji zahvaćaju specifičnu tržišnu nišu, poput kongresnog, zdravstvenog i nautičkog turizma. Želimo što kvalitetnije predstaviti turističke usluge naših klijenata koji posluju na području Kvarnera, bilo da je riječ o smještajnim, ugostiteljskim, kongresnim, nautičkim sadržajima, turističkim izletima ili atrakcijama. Tako se Kvarner dodatno brendira te se prikazuje sve ono što potencijalni turisti mogu doživjeti dolaskom u destinaciju.

Konferenciju možete online pratiti OVDJE

55555
MarketingMALONOGOMETNA IGRAONICA

Zadnje novosti

To Top