MarketingMariner keramika
Kastav

Kastav: Javne potrebe u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima u 2021.

Kastav

Otvoren poziv za Javne potrebe u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima u 2021. godini

Grad Kastav objavio je Javni poziv za prikupljanje prijava projekata i programa za financiranje/ sufinanciranje javnih potreba u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima u 2021. godini.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi:
– Područje kulture 480.000,00 kn
– Područje ostalih djelatnosti 320.000,00 kn
– Područje sporta 680.000,00 kn
Prijave u kulturi i ostalim djelatnostima se podnose za sljedeća područja : zdravstvo, socijalna skrb, predškolski odgoj, osnovno školstvo, kultura, tehnička kultura, očuvanja okoliša, zadovoljavanje potreba osoba treće životne dobi, zadovoljavanje potreba mladih i ostalo.
Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednosti prijavljenih programa i projekata su ostvarenje iznad zdravstvenog državnog standarda, ostvarenje iznad državnog pedagoškog standarda, afirmacija kulturnog identiteta Grada Kastva, angažiranje osoba mlađih od 18 godina, razvoj izdavačke djelatnosti, poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske dobi, afirmacija aktivnosti osoba treće životne dobi, očuvanje okoliša i održivi razvoj i ostvarenje partnerstva na projektu.
Prijave u sportu se podnose za sljedeće aktivnosti i programe: redovne djelatnosti sportskih udruga, sport djece, učenika i studenata, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih manifestacija.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE U SPORTU ILI KULTURI I OSTALIM DJELATNOSIMA U 2021. GODINI“, ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, ili dostavom skenirane i ovjerene prijave na e-mail adresu info@kastav.hr , zaključno s 1. ožujka 2021. godine.

MarketingMariner keramika

Obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Kastva: www.kastav.hr
Sve dodatne informacije i upiti mogu se dobiti:
– kultura i ostale djelatnosti: telefon 051/688-210, e-mail: neva.andonov@kastav.hr
– sport: telefon 051/688-942, e-mail: david.burburan@kastav.hr

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top