MarketingMariner keramika
Kastav

Kastav će i ove godine sufinancirati troškove rehabilitacijskih tretmana djeci s poteškoćama u razvoju

KASTAV

Sufinanciranje rehabilitacijskih tretmana za djecu s poteškoćama u razvoju

Grad Kastav će i ove godine sufinancirati troškove rehabilitacijskih tretmana djeci s poteškoćama u razvoju. Troškovi usluga rehabilitacijskih tretmana sufinancirat će se djeci koja imaju prebivalište u Gradu Kastvu te koja ostvaruju Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili im je temeljem nalaza i mišljenja o vrsti, stupnju i opsegu oštećenja zdravlja, nadležnog tijela, određeno oštećenje, odnosno invaliditet III. i IV. stupnja.

Odlukom gradonačelnika Mateja Mostarca, Grad Kastav će u 2021. sufinancirati troškove usluga rehabilitacijskog tretmana sa 100 kuna po tretmanu do maksimalnog ukupnog iznosa od 500 kuna mjesečno.

MarketingMariner keramika

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top