MarketingMNK Gorovo
Kastav

Kastav – 24. sjednica Vijeća

Kastav

U srijedu, 11. prosinca 2019. godine u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3 održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva.

U nastavku vam donosimo dnevni red sjednice:

1. Osnovna škola Milan Brozović Kastav

1.1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske godine 2018./2019.
Izlagatelj/i: Sandra Krpan
1.2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2019./2020. godinu
Izlagatelj/i: Sandra Krpan
1.3. Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.
Izlagatelj/i: Sandra Krpan
2. Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Izlagatelj/i: Krešimir Vidović
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Krešimir Vidović
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Krešimir Vidović
5. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
8. Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
9. Odluka o komunalnom redu
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
11. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Dean Jurčić
12. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Dean Jurčić
13. Izvještaji o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2019. godine

MarketingMNK Gorovo

14. Vijećnička pitanja

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top