MarketingMNK Gorovo
Opatija

Još samo tri akcije prikupljanja krupnog otpada u Opatiji

baja smeće

Sutra, 11. svibnja 2019. zadnja je planirana akcija prikupljanja krupnog otpada na području Opatije odnosno Voloskog iznad plaže Črnikovica

Grad Opatija provodi akciju sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira od veljače ove godine. Na lokacijama na kojima su po rasporedu postavljeni kontejneri za krupni otpad dežuraju djelatnici trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Otpad se razvrstava prema kategorijama na glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir, svaka kategorija u zasebni spremnik.

Ako još niste, iskoristite besplatno odvoženje krupnog otpada prije sezone. Preostale su još akcije odvoza krupnog otpada na lokaciji parkirališta Vrutki u Opatiji 18. svibnja 2019. i na parkiralištu Mulandovo u Ičićima 25. svibnja 2019.

Marketing

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top