MarketingMNK Gorovo
Vremeplov

Jer ljubav ne poznaje granice

IMG_6272
www.dnevnik.si

 Crtica iz povijesti našeg zavičaja.

Kastavština i Liburnija oduvijek su bili prometno i gospodarski povezana područja. Još početkom 16. stoljeća bilo je to i upravno povezano područje pod jurisdikcijom Pazinske grofovije. Tih su godina bile česte teritorijalne promjene pa su Brseč i Lovran potpali pod nadležnost Mletačke republike, a ostatak pod upravu Kastavske gospoštije.

Kastavska gospoštija upravna je organizacija feudalnog razdoblja kojoj je na čelu bio kapetan – predstavnik vlasnika odnosno državne vlasti. Sjedište gospoštije bio je stari grad Kastav, a sastojala se od tri kaštela: Kastav, Veprinac i Mošćenice. Opatija, Matulji i Volosko, tada malena primorska mjesta spadala su pod kastavski kaštel. Gospoštija je svoje najslavnije dane proživljavala za vrijeme vladavine kapetana Juraja Vlaha dok su vlasnici zemlje bili isusovci. Nakon ukinuća isusovačkog reda, gospoštija je prešla u ruke carske komore, potom je prodana vitezu Thierryju, a posljednji vlasnik bio je riječki brodovlasnik Juraj Vranyczany. Gospoštija je ukinuta nakon revolucija diljem Europe koje su nazvane i «Proljeće naroda» zbog buđenja nacionalne svijesti, pogotovo među narodima Habsburške monarhije. Jedna od najvažnijih tekovina revolucije bilo je ukidanje feudalizma.

Ukidanjem kastavske gospoštije osnovana je nova upravna organizacija – Kotarski komesarijat/kapetanat Volosko kojoj pripada područje od Brseča na zapadu do Rječine na istoku te tri mjestašca na slovenskom Krasu: Podgrad, Materiju i Jelšane.  Područje je to koje danas obuhvaća Općina Mošćenička Draga, Općina Lovran, Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Klana, Grad Kastav, Općina Viškovo te dijelovi Grada Rijeke (Srdoči, Grbci, Zamet i Gornji Zamet) te tri mjestašca u Općini Jelenje (Kukuljani, Trnovica i Baštijani).

Prema zapisima povjesničara Leonarda Tomašića, 31.12.1869. objavljen je popis stanovništva komesarijata Volosko koji broji 37 265 stanovnika. Tridesetak godina kasnije, 1910. godine područje dobiva novo upravno-političko ime Kotarsko poglavarstvo Volosko – Opatija te je napravljen je novi popis stanovništva kojih sada ima 54 550. Kotarsko poglavarstvo sastoji se od osam općina:

MarketingMNK Gorovo
  1. Volosko – Opatija
  2. Veprinac
  3. Lovran
  4. Mošćenice
  5. Kastav
  6. Jelšane
  7. Materija
  8. Podgrad

Talijanskom okupacijom čitava Liburnija potpada pod talijansku vlast, a Grad Kastav ostaje u sastavu Kraljevine Jugoslavije i već je od ranije centar istarskih narodnjaka. Nakon 2. svjetskog rata Kastavština potpada pod Općinu Rijeka, a Liburnija s Krasom postaje Općina Opatija. Nove teritorijalne promjene dogodile su se 1993. kada je uspostavljeno trenutno stanje.

Gospodarski procvat Kastavština i Liburnija doživjeli su točno između dva popisa stanovništva koja navodi Leonardo Tomašić. Početak je to prometnog razvoja regije i usporedno s time, početak turizma u Hrvatskoj. Opatija i Volosko razvili su se iz malog ribarskog naselja u mondenu destinaciju za koju su čuli svi pripadnici europske aristokracije. Kao što možemo vidjeti komparirajući popis stanovništva iz 1869. i 1910., broj stanovnika porastao je za  16 000. Najprije su došli radnici koji su radili na željeznici, mahom Slovenci i nešto Talijana. Potom djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu, a posljednji su došli gosti iz Austrije i Mađarske koji su se u konačnici trajno nastanili na području Opatije, Lovrana i Voloskog. Čitava Liburnija postala je «Europa u malom», dok su gornji krajevi ostali nastanjeni pretežito slavenskim (hrvatskim i slovenskim) stanovništvom.

Danas je područje koje je nekada obuhvaćao Kotarski komesarijat Volosko broji više od 80 000 ljudi sudeći po popisu iz 2011. Podijeljeno je u jedanaest općina/gradova i dvije države, Sloveniju i hrvatsku. Nekada strateški važna naselja Podgrad i Jelšane spadaju u Općinu Ilirska Bistrica i broje nešto manje od 1000 stanovnika. Naselje Materija na cesti prema Trstu spada u Općinu Hrpelje – Kozina i broji tek 62 stanovnika. Tradicionalno, stanovnici slovenskog Krasa ostali su vezani uz Liburniju i Rijeku, a svima je dobro znan mural Armade Jelšane: «Ker ljubezen ne pozna meja» (Jer ljubav ne poznaje granice). Upravo taj natpis kojega zapaze svi turisti i prolaznici najbolji je primjer kako nikakve upravne niti političke promjene ne mogu narušiti jedinstvo naroda bivše velike teritorijalne jedinice za vrijeme kada je ovaj kraj zabilježio najveći gospodarski razvoj u svojoj povijesti.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top