MarketingMariner keramika
Lovran

Jednoglasno usvojen proračun Općine Lovran za 2021. godinu

1608311913277_sjednica

Na 39. sjednici Općinskog vijeća općine Lovran održanoj online, jednoglasno je donesen proračun za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, u iznosu od oko 69.315.000 kuna.

“Proračun je pažljivo planiran, uzimajući u obzir trenutno gospodarsko okruženje, ali uz veliku dozu optimizma”, naveo je općinski načelnik Bojan Simonič, koji je najavio da će se i sljedeće godine kao i do sada provoditi programi kojima  se poboljšava i potpomaže život umirovljenika, djece i mladih, putem kojih se radi na unapređenju životnog standarda svih mještana i uređenju općine.

Tako će se osim redovnog financiranja dječjeg vrtića Lovran u iznosu od 3.300.000,00 kuna sufinancirati 50% cijene vrtića za drugo i svako sljedeće dijete polaznika vrtića iz iste obitelji s područja Lovrana, sufinancirat će se programi i aktivnosti Osnovne škole Viktora Cara Emina, osigurati pomoć za socijalno ugrožene stanovnike općine, pomoć za novorođenu djecu te brojni drugi programi javnih potreba u obrazovanju, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Osim navedenog, planira se i nastavak projekata za uređenje mjesta poput izgradnje oborinske i sanitarne kanalizacije, vodovodne mreže, uređenje nerazvrstanih cesta, gradnja nogostupa, uređenje sportskog centra i zgrade društvenog doma u Lignju, Novog društvenog doma te nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva.

Osim donošenja proračuna, Općinsko je vijeće donijelo i mjere pomoći poduzetnicima s lovranskog područja u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije Covida-19 pa je tako omogućena odgoda plaćanja dospjelih obveza na rok od 6 mjeseci ili obročna otplata na najduže 24 mjeseca bez obračunavanja zateznih kamata, u slučaju smanjenja prihoda, kao i umanjenje zakupnine zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu općine od 1. prosinca 2020. do 28. veljače 2021. godine.

Simonič je dodao kako su spomenute mjere logičan nastavak mjera pomoći koje je Općinsko vijeće donijelo među prvim jedinicama lokalne samouprave, u ožujku i travnju 2020. godine, a odnosilo se na potpuno umanjenje zakupnine za travanj i svibanj za zakupce koji nisu mogli obavljati djelatnost uslijed mjera zabrane te se one protežu i dalje sve dok traje zabrana obavljanja djelatnosti.

MarketingMariner keramika

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva i ostvarenje prava na donesene mjere pomoći moći će se naći na web stranicama općine Lovran ili zatražiti od putem službenog e-maila ili telefona Općine Lovran, poručio je općinski načelnik Bojan Simonič, zahvalivši se svim vijećnicima na suradnji u tekućoj godini, uz želju za dobro zdravlje i sretne blagdane svima.

 

 

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top