Marketing
Matulji

Javno savjetovanje u Matuljima

matulji općina

Na mrežnim stranicama Općine Matulji možete naći više podataka vezanih za Javna savjetovanja u tijeku

  • Javno savjetovanje o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranačkih i članova izabranih s liste birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2019. godinu
  • Javno savjetovanje o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici i kamp odredištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
  • Javno savjetovanje o komunalnom doprinosu
  • Javno savjetovanje o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko goranske županije

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno sa danom 30. siječnja 2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: opcina.matulji@matulji.hr.

 

Marketing

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top