Marketing
Mošćenička Draga

Javno savjetovanje o proračunu

Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

MarketingMNK Gorovo

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 29. studenog 2019. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Općine Mošćenička Draga.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top