MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Opatija

Javni poziv Županijske uprava za ceste PGŽ

veprinac tumpići

Uvid u geodetski elaborat – 5. ožujka 2020. u Etno zbirci Veprinac

Županijska uprava za ceste PGŽ objavila je Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta  ŽC 5048: Veprinac (Ž5047)- Ičići (D66) u k.o. Veprinac, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno Zakonu o cestama temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH – s pravom upravljanja Županijske uprave za ceste PGŽ.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GEO-STIL d.o.o., Matulji. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izrađena predmetna cesta započelo je 22. svibnja 2019. godine.

Marketing

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 5. ožujka 2020. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostoru Etno zbirke Veprinac, Stari grad 5, Veprinac, 51414 Ičići.

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top