MarketingMariner keramika
Nekategorizirano

Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća u 2021. godini

Mjesec_ljubavi_Opatija
Foto: Smiljan Prpić

Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Opatije, dana 24. veljače 2021.godine, raspisuje Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća u 2021. godini.

I. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća u 2021. godini.

II. Prijave se podnose za sljedeća područja:

-odgoj i obrazovanje,
-mladih i/ili za mlade,
-kultura,
-sport,
-zdravlje, zdravi grad, humanitarni i socijalni programi,
-tehnička kultura i
-znanost.

III. Prijave se podnose za sljedeće iznose:

-do 10.000,00 kn,
-do 20.000,00 kn.

IV. Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

-usmjerenost prema podizanju kvalitete života korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost
-novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),
-suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,
-uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj -posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
-promocija Opatije i Liburnije.

Neće se razmatrati projekti /programi koji su po bilo kojem osnovu dobili sredstva Grada Opatije u iznosu većem od 3.000,00 kuna za tekuću godinu.

V. Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Neće se razmatrati prijave podnositelja koji nisu dostavili cjelovito financijsko i opisno izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu (obrazac Izvještaj o provedenom programu/projektu financiranom na javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća Grada Opatija) i izvršili povrat eventualno neutrošenih financijskih sredstava.

VI. Javni poziv bit će otvoren do 01. lipnja 2021. godine.

Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi Gradsko vijeće ili predsjednik Gradskog vijeća.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, Gradsko vijeće, Odbor za društvene djelatnosti, M. Tita 3, 51410 Opatija.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M. Tita 3, Opatija.

Sve dodatne informacije i upite mogu se dobiti na e-mail gordana.grgurina@opatija.hr.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top