MarketingMariner keramika
Opatija

Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće

kuća za odmor žejane
kuća za odmor FloPe

Iz Upravnog odjela za financiranje i društvene djelatnosti priopćavaju svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Opatije, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2019. godini, da su obvezni do 31. ožujka 2019. godine dostaviti prijavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti.

Visina poreza na kuće za odmor iznosi 15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.

dnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 4. i člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

MarketingMNK Gorovo

OBRAZAC PRIJAVE 

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu sa popratnom dokumentacijom (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor) potrebno je dostaviti poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 6, 51410 Opatija ili na e-mail: marija.randic@opatija.hr .

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/680-140 ili na gornji mail.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top