Marketing
Opatija

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Smiljan Slatina
foto: smiljan pripić

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2020. godine.

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije.

Dostupne djelatnosti su:

Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina
(1 lokacija = 2 m2 javne površine).

Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na
šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina
(1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

Prodaja palačinki, wafla i muffina pokretnom napravom – 2 lokacije na šetalištu
Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2020. godine.

MarketingMNK Gorovo

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu: «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna, «za sve druge namjene (lokacija III. i IV.)» 20,00 kuna.

Posebno se napominje da se iznos poreza na privremeno korištenje javnih površina neće mijenjati, bez obzira na eventualno smanjenje poslovanja zbog trenutne epidemiološke situacije uvjetovane COVID-19 virusom.

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

Uvjete Javnog poziva i dokumentaciju koju treba predati  možete pronaći na stranicama Grada Opatija a rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top