MarketingMariner keramika
Opatija

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Smiljan Prpić Opatija turisti Slatina
Foto: Smiljan Prpić

Ako ste zainteresirani za korištenje javnih površina na Slatini javite se na ovaj javni poziv u roku od 8 dana

Gradonačelnik Grada Opatije je temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 05. travnja 2022. godine, objavio javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije.

Za najam su predviđene slijedeće lokacije i namjena:

Izrada i prodaja razglednica te prodaja nakita i suvenira putem štanda – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 štand = 2 m2 javne površine).

II. Prodaja suvenira i autohtonih proizvoda putem štanda – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 štand = 2 m2 javne površine).

III. Prodaja smoothija (pripravaka od svježeg voća i povrća) i hladno prešanih sokova pokretnom napravom – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

IV. Prodaja konfekcioniranog sladoleda pokretnim tipskim kolicima – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

V. Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

VI. Prodaja palačinki, wafla, muffina, mini donutsa i snacksa pokretnom napravom – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

VII. Prodaja suvenira od prirodnih materijala na napravi tipa štafelaja – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

MarketingMariner keramika

VIII. Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 6 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

IX. Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2022. godine.

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

«za slikare i slikare portretiste (lokacija VIII. i IX.)» 8,00 kuna,
«za sve druge namjene (lokacija I., II., III., IV., V., VI. i VII.)» 20,00 kuna.

Iznos poreza na privremeno korištenje javnih površina neće mijenjati, bez obzira na eventualno smanjenje poslovanja zbog trenutne epidemiološke situacije uvjetovane COVID-19 virusom.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva. Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

 

55555
MarketingMALONOGOMETNA IGRAONICA

Zadnje novosti

To Top