MarketingMariner keramika
Matulji

Javni natječaj za financiranje udruga sredstvima Općine Matulji

matulji općina

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima iz Proračuna Općine Matulji za 2019

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2019., a odnose se na javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti te poljoprivrede i zaštite okoliša od interesa za Općinu Matulji.

Prioriteti za dodjelu sredstava za područje obrazovanja i kulture imaju programi edukativnog karaktera koje provode udruge Općine Matulji u smislu edukativnih programa za djecu i mlade te cjeloživotnog obrazovanja svih dobnih skupina, poticanje i unaprjeđenje kulturno umjetničkog amaterizma na području Općine Matulji, programi, projekti i manifestacije od interesa za građane Općine Matulji a posebno oni programi, projekti i manifestacije s akcentom na djecu i mlade te osobe treće životne dobi, programi, projekti i manifestacije istraživačkog, umjetničkog karaktera te djelatnosti izdavaštva kojima se promovira kulturna, prirodna i povijesna baština Općine Matulji, nadalje programi, projekti i manifestacije očuvanja i njegovanja kulturne baštine (jezične, glazbene, tradicijske te kulturne baštine nacionalnih manjina), programi i projekti i manifestacije kulture sjećanja od interesa za Općinu Matulji, kontinuirani edukativni i kulturni programi te projekti i manifestacije koji se višegodišnje provode na području Općine Matulji, a koji su pokazali kvalitetu te za njima postoji interes korisnika i publike na području Općine Matulji.

Prioriteti za dodjelu sredstava za područje socijalne skrbi imaju humanitarni programi, projekti i manifestacije udruga sa područja Općine Matulji te za građane Općine Matulji, programi pomoći u kući za građane Općine Matulji, socijalni programi, projekti i manifestacije udruga kao i programi, projekti i manifestacije udruga za osobe sa invaliditetom, kroničnim oboljenjima sa područja Općine Matulji, nadalje, programi, projekti i manifestacije za djecu s teškoćama u razvoju sa područja Općine Matulji.

Prioriteti za dodjelu sredstava za područje zdravstvene zaštite imaju preventivni zdravstveni programi, projekti, manifestacije, usluge, radionice, edukacije, za građane Općine Matulji, poticanje programa, projekata i manifestacija za pomoć djeci Općine Matulji sa
problemima socijalnih vještina, govornih i sličnih poteškoća te lakših deformiteta koje je moguće prevenirati te ranom intervencijom ukloniti, poticanje programa, projekata savjetovanja za građane Općine Matulji kojima je moguće prevenirati i spriječiti razvoj ozbiljnijih oboljenja i problema, prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

Prioriteti za dodjelu sredstava za razvoj civilnog društva imaju programi čiji je cilj poticanje programa, projekata i manifestacija branitelja Domovinskog rata i njihovih, obitelji te boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, promicanje volonterstva, planinarski projekti za djecu i mlade.

Prioriteti za dodjelu sredstava iz područja poljoprivrede imaju projekti poticanja i promocije poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji, projekti očuvanja i promocije autohtonih sorti na području Općine Matulji, projekti obnove i održavanja suhozida i poljoprivrednih puteva u funkciji očuvanja i revitalizacije poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji, poticanje i promociju pčelarstva na području Općine Matulji, poticanje i promociju lovstva kao djelatnosti povezane s očuvanjem biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači na području Općine Matulji, edukacija poljoprivrednih proizvođača na području Općine Matulji.

MarketingMNK Gorovo

Prioriteti za dodjelu sredstava za područje zaštite okoliša ima edukacija građana o održivom razvoju na području Općine Matulji, promoviranja zdravog načina života na području Općine Matulji, ekološko – edukativne radionice na području Općine Matulji, ekološke akcije i projekti zaštita okoliša na području Općine Matulji, projekti povećanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije na području Općine Matulji.

Ukupno planirani iznosi za financiranje programa/projekata i manifestacija kulturnih društava i udruga je iznos u visini do 353.500,00 kn.
Iznos koji se odnosi na financiranje programa/projekata i manifestacija udruga iz područja socijalne skrbi iznosi do 85.000,00 kn. Ukupno planirani iznosi za financiranje programa/projekata i manifestacija udruga iz područja zdravstvene zaštite je iznos u visini do 162.000,00 kn a ukupno planirani iznos za financiranje programa, projekta i manifestacija udruga za razvoj civilnog društva je 81.500,00 kn.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacije je 1.000,00 kn, a najveći 35.000,00 kn.

Rok za dostavu prijava je 11. ožujka 2019.

Uvjete za prijavu na javni natječaj pogledajte na stranicama Općine Matulji na kojima ćete naći i obrasce za prijavu.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top