MarketingMariner keramika
Opatija

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

opatija

Javna rasprava trajat će od 7. prosinca. do 21.prosinca 2020.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/20-02/2, URBROJ: 2156/01-03/1-20-25 od 24. studenog 2020., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatije.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija provest će se u razdoblju od 7. 12. 2020. godine do 21. 12. 2020. godine.

Javni uvid u prijedlog Plana moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 9,00 do 15,00 sati u velikoj dvorani Kulturnog doma Zora u Opatiji, Nikole Tesle 2, te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr

Javno izlaganje održat će se 10. prosinca 2020. godine, u vremenu od 17,00 do 19,00 sati u velikoj dvorani centra Gervais u Opatiji, Nikole Tesle 5 (uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela) te putem online sustava u koji se sudionici javnog izlaganja mogu prijaviti putem e-maila: javna.rasprava@opatija.hr na način da daju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 16:00 sati 8. prosinca 2020. godine kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute.

Prijedlozi i primjedbe mogu se izjaviti na zapisnik u vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3 ili putem e-pošte na pisarnica@opatija.hr. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi je 21. 12. 2020. godine.

MarketingMariner keramika

Važna napomena! Prilikom predmetnih izmjena i dopuna plana NIJE MOGUĆA PRENAMJENA ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO.

Molimo zainteresirane da sve potrebne informacije zatraže putem telefona 680-124, 680-137 i 680-136.

Zainteresirani sudionici javnog izlaganja mogu se prijaviti i putem obrasca na ovom linku: https://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/javna-rasprava-o-prijedlogu-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-uredenja,12576.html

 

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top