Marketing
Opatija

Jačanje Inovacija i održivost jadranske akvakulture

IMG-30b94c000f94b035eb1a8c88980c7556-V

Održan sastanak Upravnog odbora EU projekta AdriAquaNet- Jačanje Inovacija i održivost jadranske akvakulture

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedan od partnera na projektu Europske unije AdriAquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture (Jačanje inovacija i održivost jadranske akvakulture) bio je 4. prosinca 2019. godine domaćin sastanka Upravnog odbora Projekta.

U ovaj Projekt koji je dio Interreg programa Italija-Hrvatska 2014-2020, a čija vrijednost iznosi 3,22 milijuna eura uključeno je 11 partnera iz Hrvatske i Italije. Projekt okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja veterine, kemije hrane, nutricionizma, prehrambene tehnologije i marketinga ali i uzgajivače ribe i proizvođače ribljih prerađevine.

Cilj ovog Projekta je da multidisciplinarni tim stručnjaka predloži i implementira model uzgoja, liječenja, proizvodnje i stavljanja na tržište orade i brancina iz održive akvakulture kao i novih inovativnih proizvoda od ovako uzgojenih riba.

Sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uključeni su istraživači sa Katedre za marketing i Katedre za hranu i prehranu čiji osnovni zadatak je da djeluju na potrošače u smislu razbijanja predrasuda da je riba iz uzgajališta nutritivno manje vrijedna od ribe iz ulova.

Istraživači sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čiji voditelj je prof.dr.sc. Greta Krešić, imaju tri zadatka na Projektu. Provesti će istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku potrošača u Hrvatskoj i Italiji o navikama konzumacije ribe te stavovima o ribi iz uzgajališta.IMG-115cd00201da10658f8c25357b68c58c-V

MarketingMNK Gorovo

Drugi dio aktivnosti usmjeren je na ugostitelje tj. na njihove navike i stavove u odnosu na ribu iz uzgajališta kao i na mogućnost ponude inovativnih ribljih prerađevina.

U trećoj fazi, provesti će se promotivne kampanje usmjerene na različite skupine potrošača sa naglaskom na nutritivnu vrijednost i mogućnost primjene ribe koja je uzgojena na inovativan i održiv način.

Predviđena je organizacija tematskih događaja, izrada brošura, videa i promotivnih materijala za edukaciju djece, sportaša i starijih osoba s ciljem promocije nutritivne vrijednosti ribe uzgojene u kontroliranim uvjetima na ekološki prihvatljiv način.

Očekuje se da će upravo sinergija znanosti, uzgajivača i prerađivača ribe rezultirati nutritivno vrijednom ribom i inovativnim ribljim prerađevinama što će uz promociju značajno doprinijeti većoj potrošnji ribe kako među potrošačima tako i u ugostiteljskoj ponudi. IMG-2e48c7f94f5802cd370719411325e257-V

55555

Zadnje novosti

To Top