MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Kastav

Gradski vijećnici sastaju se u 18:00

kastav

Danas će se održati 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva s početkom u 18:00 sati. Na dnevnom redu nalazi se 12 točaka, a najviše rasprave se očekuje na drugoj točki u kojoj će se raspravljati o proračunu za 2019. Predsjednik Gradskog vijeća Zemir Delić predložio je sljedeći dnevni red:

 1. II. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
 2. Proračun Grada Kastva
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2019.
 4. Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Kastva
 5. Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade
 6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019.
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019.
 8. Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.
 9. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019.
 10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2018.
 11. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2019.
 12. Vijećnička pitanja

 

MarketingMariner keramika

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top