MarketingMariner keramika
Opatija

Gradska uprava svakom Opatijcu koji otvori obrt dat će 58.000 kuna

opatija
foto: Smiljan Prpić

Kako prenosi portal Fiuman.hr Gradsko vijeće Grada Opatije ranije ovog mjeseca usvojilo je nove povećane mjere za poticanje poduzetništva i zapošljavanja prema kojima se mogu dobiti zaista vrlo izdašni poticaji za primjerice otvaranja obrta ili zapošljavanje Opatijaca.

Na temelju članka 34. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/21) Gradonačelnik Grada Opatije

objavljuje

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZIČKIM OSOBAMA

S PODRUČJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA U 2021. GODINI

 

KORISNICI SREDSTAVA:
Korisnici poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti:

postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije,
obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) sa prebivalištem na području Grada,
nosioci OPG-a i SOPG-a sa prebivalištem na području Grada,
(u daljnjem tekstu: Poduzetnici),

te

neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije.
Pod obrtnicima se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanja te domaće radinosti, registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

Poticaji se neće odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,
prihod 5.200.000,00 kuna i
prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,
prihod 60.000.000,00 kuna,
prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA
2.1)      POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE:

 

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije, a koji su u 2021. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekloj godini nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje se nalaze u mirovini.

MarketingMariner keramika

Grad podupire Poduzetnike iz točke 1. ovog Javnog poziva, te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije na način da daje slijedeće poticaje:

za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:
jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
12 mjesečnih poticaja u visini do 40% bruto plaće, a najviše do 5.000,00 kuna mjesečno.
za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:
jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i
12 mjesečnih poticaja u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 6.000,00 kuna mjesečno.
za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:
jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i
12 mjesečnih poticaja u visini do 60% bruto plaće, a najviše do 8.000,00 kuna mjesečno.
Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja.    Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

 

2.2)   POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

 

2.2.1)   POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA ILI SLOBODNIH ZANIMANJA

 

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

Grad podupire fizičke osobe za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja na način da daje slijedeće poticaje:

jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,
12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno.
Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

Poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ne može se odobriti:

osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ili OPG-a,
osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta  ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati istu registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci o dana prestanka,
osobama koje istovremeno koriste poticaje za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora.
2.2.2)   POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OPG – a i SOPG – a

 

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini započele ili će započeti obavljanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) ili samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a).

 

Grad podupire fizičke osobe za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG – a i SOPG – a na način da daje slijedeće poticaje:

jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,
12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak
Poticaj za početak obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-a ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili obrta ili slobodnih zanimanja.

Više detalja doznajte ovdje.

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top