MarketingMNK Gorovo
Opatija

Gradonačelnik uskratio suglasnost na povećanje cijene vodne usluge

opatija smiljan
Foto: Smiljan Prpić

Suglasnost je uskraćena po stavci pročišćavanja otpadnih voda, koja uključuje buduće troškove zbrinjavanja mulja

Gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić uskratio je suglasnosti na prijedlog cijene vodne usluge, po stavci pročišćavanje otpadnih voda, koju su predložile Liburnijske vode d.o.o. Prijedlog cijene analiziran je na osnovu zaključka sa sjednice Skupštine društva Liburnijske vode d.o.o. održane 6. veljače 2019. godine.

Suglasnost je uskraćena na dostavljeni prijedlog Liburnijskih voda za formiranjem cijene vodne usluge – pročišćavanja otpadnih voda (fiksni dio 10,67 kn, varijabilni dio 0,84 kn/m3 za kućanstvo i gospodarstvo).

Analizom cijene utvrđeno je da fiksni dio cijene uključuje pretpostavljene buduće troškove zbrinjavanja mulja koji su višestruko veći od današnjih troškova odlaganja na Marišćini, a da pri tome nije dostavljena pisana isprava iz koje bi bilo razvidno od kada se mulj više neće moći odlagati na Marišćinu. Kalkulaciju fiksnog dijela cijene potrebno je napraviti na bazi današnjih stvarnih troškova pročišćavanja otpadnih voda, s cijenama koje su ugovorene sa ŽCGO Marišćina.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Stoga, Grad Opatija od Liburnijskih voda traži dostavu nove kalkulacije cijene vodne usluge kako doznajemo na stranicama Grada Opatije.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top