Marketing
Opatija

Grad Opatija traži tri nova djelatnika

gradska vijećnica sjednica opatija

Traži se pravnik, građevinar i “društvenjak”.

U Narodnim novinama, Novom listu i na mrežnim stranicama Grada Opatije objavljen je natječaj za prijam u službu na tri radna mjesta. Grad Opatija traži više stručne suradnike: za međunarodnu suradnju, eu integracije i protokol; za upravljanje imovinom te za poslove investicijskog održavanja.

Viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol obavljat će stručne, savjetodavne i protokolarne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pratit će domaće i međunarodne natječaje za financiranje od strane europskih i drugih fondova i pružiti potporu upravnim tijelima prilikom kandidiranja projekata na spomenute natječaje, obavljat će imeđu ostalog i poslove gradskog protokola, u suradnji s protokolom drugih institucija te druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda. Za ovo radno mjesto traži se magistar ili specijalist struke društvenog usmjerenja.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za upravljanje imovinom: Obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela, obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu Grada, redovnim korištenjem objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom, poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u imovinsko-pravnim upravnim postupcima, vodi upravni postupak dodjele koncesije na turističkom zemljištu, surađuje s drugim upravnim tijelima nadležnim za upravljanje gradskom imovinom, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika. Za ovo radno mjesto traži se magistar ili stručni specijalist pravne struke.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Viši stručni suradnik za poslove investicijskog održavanja radit će u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša a u opisu posla stoji da: obavlja stručne poslove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom nad radovima investicijskog održavanja i gradnje objekata visokogradnje u vlasništvu Grada (poslovni prostori, stanovi i zgrade gradske uprave), obavlja poslove prijave štete na objektima u vlasništvu Grada i objektima infrastrukture, poslove obračuna obujma zgrade radi obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te obračuna komunalnog doprinosa radi ozakonjenja zgrada, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka. Za ovo radno mjesto traži se magistar ili stručni specijalist građevinske struke.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je srijeda 08.01.2020. godine.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top