Marketing
Opatija

Grad Opatija sufinancira obnovu krova i pročelja

volosko

Natječaj za sufinanciranje obnove krovova i pročelja iz sredstava spomeničke rente

21. veljače 2019. godine raspisan je javni natječaj za sufinanciranje obnove krovova i pročelja na području Grada Opatije iz sredstava spomeničke rente.

Javni natječaj namijenjen je vlasnicima i suvlasnicima postojećih građevina koje su pojedinačno kulturno dobro ili koje se nalaze na području zaštićenih kulturno povijesnih cjelina na području Grada Opatije za radove zaštite i obnove tih građevina.

MarketingMNK Gorovo

Javni natječaj Grada Opatija otvoren je do 21.lipnja 2019. godine. Na stranicama grada Opatija možete naći obrazac i detalje Natječaja.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top