MarketingMariner keramika
Kastav

Grad Kastav popunjava svoju postrojbu civilne zaštite

KASTAV

Kako prenose službene stranice Grada Kastva, temeljem članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj: 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 14. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj 69/16) Gradonačelnik Grada Kastva objavio je Javni poziv za popunjavanje postrojbe civilne zaštite Grada Kastva s ciljem jačanja operativnih snaga civilne zaštite u vremenima kad smo neposredno ili posredno suočeni s različitim vrstama ugroza.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama, a od javnog je interesa kako Grada Kastva tako i Republike Hrvatske.

Ovim javnim pozivom Grad Kastav želi senzibilizirati što veći broj ljudi da se priključe sustavu civilne zaštite, jer će tako steći korisna znanja za pružanje različitih vidova pomoći zajednici i šire, a s ciljem ublažavanja i otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa, poručuju iz Grada Kastva.

MarketingMariner keramika

Javni poziv
Upitnik uz javni poziv

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top