Marketing
Kastav

Grad Kastav dodjeljuje 90 kompostera

komposter

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva objavio je 19.02.2019. godine Javni poziv fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera

Predmet javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada te ostvarenja ostalih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva.

Prijavite se za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Cilj je smanjenje ukupne količine proizvedenog otpada. Kompostiranjem rješavamo problem organskih otpadaka iz kuhinje i vrta, a u isto vrijeme dobivamo kvalitetno organsko gnojivo kojim ćemo obogatiti zemlju na vrtu.

Komposteri proizvedeni od polietilena zapremine su 350 L (dimenzija 810x810x740 mm) pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Posuda kompostera nema dno (zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica). Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provjetravanje. Težina kompostera iznosi 11 kg a pakirani su u kartonsku ambalažu.

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su prije preuzimanja kompostera potpisati izjavu o preuzimanju kompostera i osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto te pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

Marketing

Rok za dostavu Zahtjeva počinje 19. veljače 2019. godine a završava 20. ožujka 2019. godine. Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici sa svojim: imenom, prezimenom i adresom te naznakom: „JAVNI POZIV-KOMPOSTERI“. Možete ga poslati preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu, na omotnici) na adresu: „GRAD KASTAV, Zakona kastafskega 3, 51 215 Kastav“ ili ga dostaviti osobno u Grad Kastav, na istoj adresi, 1. kat, šalter pisarnice.

Prijavni obrazac – komposteri

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top