MarketingMNK Gorovo
Opatija

Dopis Kluba vijećnika Gradu Opatiji

opatija
foto: smiljan prpić

Dopis je objašnjenje zbog čega su kao predstavnička većina odgodili prodaju zemljišta u vlasništvu Grada

U cijelosti prenosimo dopis Gradu Opatije kojeg je Klub vijećnika AM, HSU, SDP, Unije Kvarnera i nezavisnih vijećnika Andreja Pošćiča i Nevena Varljena
dostavio u pisarnicu Grada:

Obzirom da se na posljednje dvije sjednice gradskog vijeća (27. i 28. sjednica) održane dana 11.12.2019. i 11.02.2020. vodila se rasprava o prodaji 2/3 djela k.č. 1140 šuma od 1693 m2  upisana u zk.ul. 978 k.o. Opatija (N.I.), dužni smo pojasniti neke pojedinosti koje su dovele do odluke o odgađanju prodaje.

            Iako smo na prethodnoj sjednici donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkog dijela spomenute čestice, na 27. sjednici gradskog vijeća, održanoj 11.12.2019. (istog dana kada je bilo otvaranje pristiglih ponuda za kupovinu sporne čestice), donijeli smo odluku o odgađanju prodaje.  Obzirom da je točka o prodaji naknadno i bez prethodne najave bila uvrštena u dnevni red, svega nekoliko sati nakon samog otvaranja ponuda, smatrali smo kako nemamo dovoljno vremena provjeriti niz nelogičnih činjenica koje su nam dostavljene od strane građana Grada Opatije. 

            Ne možemo se oteti dojmu da se procedura pokušala maksimalno ubrzati i da se na nas kao vijećnike htio stvoriti svojevrsni pritisak spominjući ‘proračunski manjak’.  

Obzirom na činjenicu da se otvaranje ponuda dogodilo netom pred sjednicu gradskog vijeća i da se predmetna točka amandmanom Gradonačelnika naknadno uvrstila u dnevni red, stekao se dojam da je predmetna točka Gradu (ili Gradonačelniku?) izuzetno bitna. Zbog takvog razvoja situacije stvoren je dodatni pritisak ispred javnosti, a u cilju prisilnog izglasavanja sporne točke o prodaji na što nismo htjeli pristati.

            Svojevrsnu potvrdu da smo odgodom prodaje učinili dobru stvar potkrepljuju i dvije peticije pokrenute od grupe građana. Jedna koja inzistira na zaustavljanju izgradnje mastodonta i zahtjeva izmjenu prostorno-planske dokumentacije (na koju je svojim potpisima reagiralo više od 900 naših sugrađana) i druga koja se direktno protivi prodaji sporne čestice, a uz koju je potpisom i ovjerom stao i Mjesni odbor Vasanska.  Grupa građana koja je pokrenula tu peticiju, za cilj navodi zaštite kvalitete života i očuvanje imovine,  te naravno, predlažu odbijanje odluke o prodaji.

            Formiranje predmetne čestice kroz novu katastarsku izmjeru provedeno je na način da se od čestice 1139 (vlasnik R. G. koji ima prebivalište van RH) na specifičan način oduzeo (ili nije pripojio) dio kako bi se sa čestice 1902 (postojeći put) omogućio pristup spornoj čestici 1140. Isto je suprotno sa uobičajenom praksom (a i ciljem i svrhom geodetske izmjere) da se čestice korigiraju i prilagođavaju susjednim stvarnim granicama, a ne da im se oduzima dio ili im se umeće drugi vlasnik (osim ako isto nije bilo dodatno od nekoga zatraženo?). Stoga, kao vijećnici smo sumnjali u ispravnost formiranja predmetne čestice.

            Ako i samo formiranje katastarske čestice nije sporno za Grad (Grad je u procesu nove katastarske izmjere, odnosno formiranja nove katastarske čestice, samo stranka u postupku) onda bi nešto drugo trebalo biti. Naime, na jedinom mogućem ev. kolnom pristupu ovoj čestici Grad bi trebao dozvoliti devastaciju stoljetnih stepenica (stubište Baredi) ali i tada ne bi bilo potrebne širine za kolni pristup ovoj čestici. S drugih strana ovaj je teren omeđen privatnim pristupnim putem i drugim katastarskim česticama, od kojih je činjenica jedna u vlasništvu grada. Možda mi kao vijećnici ne znamo nešto što znaju potencijalni investitori?? Da li im je možda u nekom neformalnom obliku obećano pravo služnosti upravo preko te gradske parcele (kč 1138/2, ko Opatija?!

                       Prema sadašnjem prostornom planu sporna čestica spada u zonu S2 i na njoj moguće graditi 2 zgrade sa po 10 stanova i poslovnih prostora („u funkciji apartmana“) koji bi znatno odstupili od okolne arhitekture i urbanističkih pravila čime bi se dodatno narušila kvaliteta života šireg susjedstva unutar mjesnog područja. To su upravo onakve urbanistički neprimjerene zgrade o kakvim se trenutno vodi polemika i protiv kojih se svi trenutno borimo. Ovime se koriste nedostaci prostornog plana, a za koji smo svi utvrdili da je glavni uzrok neprimjerenog stanja u prostoru.

                     Također, na spornoj čestici se nalazi tlačni cjevovod promjera 250 mm što je i navedeno u natječajnoj dokumentaciji, ali je bitno napomenuti da se isti u nekom dijelovima zemljiša nalazi sveka 5cm ispod površine.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

            To nažalost nije jedina instalacija na čestici.

            Po spornoj čestici prolazi i vodovod te fekalna kanalizacija, a navedene instalacije nisu navedene u natječajnoj dokumentaciji. Na Odboru koji je raspravljao o mogućim problemima s ovim zemljištem, pravnica Grada konstatitala je da ‘to nije problem Grada’ već Komunalca i Liburnijskih voda koji nisu upisali svoje pravo služnosti?! Mi kao vijećnici takav odgovor ne možemo prihvatiti.  Upozoravamo da bi navedeno moglo uzrokovati dodatne financijske troškove izmještanja instalacija i popratnih građevinskih radova i to na teret Grada (postoje primjeri iz ne tako davne prošlosti).  

            Nadalje, na predmetnoj čestici je upisana zabilježba spora koja je zaprimljena 19.12.2019. što će po nama dodatno zakomplicirati uporabu čestice čime će se oštetiti budući potencijalni investitor te možebitno potencirati i inicirati dodatne sudske postupke. Na ranije spomenutom Odboru, i taj je potencijalni problem ”skinut s tereta” Grada jer po mišljenju pravne službe zabilježba nije na 2/3 dijelu  koji Grad prodaje te u konačnici Grad prodaje po modelu viđeno-kupljeno. Niti taj nam odgovor nije u potpunosti prihvatljiv.         

            Za kraj ove pomalo komplicirane prodaje pune nelogičnosti, na spornoj k.č. postoji još jedan problem.  Naime, po uglu čestice sadašnjim prostornim planom planira se izgradnja buduće prometne dionica: Opatija – Hrenovo (nerazvrstana cesta) što bi značilo da će za budući prometni koridor ponovno biti potrebno otkupiti dio te iste sporne čestice koju sada Grad prodaje. Sumnjamo da će tada cijena biti višestruko puta veća od ove po kojoj se čestica prodaje pa bi Grad i na taj način mogao biti financijski oštećen.

            U konačnici, smatramo kako je načelno neprimjereno u ovome trenutku prodavati građevinska zemljišta u vlasništvu Grada kada je u tijeku izgradnja konsenzusa u pogledu izmjene prostorno-planske dokumentacije kako bi se spriječila daljnja izgradnja takozvanih mastodonta. 

            Budući da su i Gradonačelnik i Vijeće zauzeli stav da su nužne hitne izmjene prostornog i urbanističkog plana kako bi se izgradnja svela na mjeru prikladnu opatijskim potrebama i arhitekturi, stava smo da nikakve daljnje prodaje terena na kojima je omogućena upravo takva vrsta izgradnje, nije moguća do dovršetka rečenih izmjena.

Kao dopuna samom dopisu proslijeđena nam je i geodetska situacija susjednog objekta – iz koje je razvidno da predmetna nekretnina koju Grad prodaje u naravi nema kolni prilaz,  niti će ga moći imati ukoliko Grad ne odobri devastaciju stepeništa ili pak dozvoli pravo služnosti preko druge gradske parcele.

 

IMG_8924

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top