MarketingMariner keramika
Lovran

Dodjela pomoći vezane uz socijalni status umirovljenika u Lovranu

lovran
foto: smiljan prpić

Evo tko i kako može podnijeti zahtijev

Kako se bliže Dan Općine Lovran i uskršnji blagdani, iz Općine Lovran obavještavaju umirovljenike na mogućnost dodjele pomoći vezane uz socijalni status umirovljenika sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o socijalnoj skrbi Općine Lovran

Uvjeti za davanje pomoći su prihodovni te uvjet prebivališta. Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti zahtjev u razdoblju od 02. – 31. ožujka 2020. godine te uz njega priložiti dokumentaciju kojom podnositelj dokazuje da udovoljava uvjetima, a to je:
– preslika osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji (kod zahtjeva za izdavanje iste navesti
svrhu izdavanja „prava iz socijalnog programa“ jer se tada ne plaća upravna pristojba),
– izjava dana pod teretom materijalne i kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva u
pogledu prihoda koji ostvaruje (da nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koja mu ne služi za
stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor u Republici Hrvatskoj te da ne ostvaruje
pravo na mirovinu iz inozemstva)
– potvrde o prihodima:
– za umirovljenike: obavijest o mirovini ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za mjesec koji prethodi predaji zahtjeva (veljača 2020. godine),
– za zaposlene članove obitelji: platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenom
dohotku/naknadi za bolovanje, za mjesec veljača 2020. godine,
– za nezaposlene članove obitelji: potvrda Zavoda za zapošljavanje o evidentiranju ili
Rješenje o novčanoj naknadi za vrijeme nezaposlenosti (ukoliko ostvaruje pravo na
naknadu), za mjesec veljača 2020. godine.
Zahtjev-za-pomoć-umirovljenicima-povodom-Dana-Općine-Lovran-i-uskršnjih-blagdana

Izjava-novčana-pomoć-za-umirovljenike-povodom-Dana-Općine-Lovran-i-uskršnjih-blagdana

MarketingMariner keramika

Dodatne infromacije na br 051/563-868 ili osobno u uredskim prostorijama Općine Lovran (soba br. 5).

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top