MarketingMariner keramika
Opatija

Do kraja ožujka, gradska uprava Opatije neće neposredno raditi sa strankama

foto:grad opatija

Uvažavajući epidemiološku situaciju na području Grada Opatije i susjednih općina i gradova u posljednjih 14 dana te obvezu poslodavca da smanji fizičke kontakte zaposlenika kad god je to moguće, od 17. do 31. ožujka 2021. gradska uprava neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i najavu.

 

Stranke se mogu obratiti gradskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Grada Opatije.

MarketingMariner keramika

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top