MarketingMNK Gorovo
Kastav

Dnevni red 18. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

kastav
  1. veljače 2019. godine s početkom u 18:00 održati će se 18. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

U nastavku donosimo dnevni red 18. Sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva:

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-Bani
Izlagatelj/i: Bojan Bilić, dipl. ing. arh.
2. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
3. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
4. Prodaja k.č. 8073/1 i k.č. 8073/2 k.o. Kastav
Izlagatelj/i: Vedran Padovan
5. Odluka o izmjenama Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići
Izlagatelj/i: Marina Benvin
6. Izvještaj gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
Izlagatelj/i: Matej Mostarac
7. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
Izlagatelj/i: Tomislav Špoljarić
8. Vijećnička pitanja

MarketingMNK Gorovo

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top