MarketingMuzej turizma
Opatija

Biračka mjesta u Opatiji za parlamentarne izbore 5. srpnja 2020.

opatija

Za izbore za zastupnike u Hrvatskom saboru koji će se održati u nedjelju 5. srpnja 2020. u VIII. izbornoj jedinici na području Grada Opatije određuju se biračka mjesta:

-biračko mjesto broj 1. Opatija

(prostorije Mjesnog odbora Opatija – Tošina, Giuseppea Verdia 23) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: dr. Ante Mandića, dr. Ivana Poščića 8-32 (parni), dr. Ivana Poščića 17-33 (neparni), Giuseppea Verdija, Ivana Matetića Ronjgova, Kvarnerska cesta 36-44 (parni), Matuljska cesta, Nova cesta 2-38 (parni), Nova cesta 1-25 (neparni), Pavlovac, Put uz dol 6-20 (parni), Put uz dol 19-23 (neparni), Rikarda Katalinića Jeretova 2-16 (parni), Stubište Baredine 10/1-10/2 (parni), Stubište Baredine 3, Tošina, Vinka Zamlića 2.

-biračko mjesto broj 2. Opatija Dom Liburnija

(prostorije Mjesnog odbora Volosko, Andrije Štangera 48) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Andrije Štangera, Brajdica, Črnikovica, dr. Andrije Mohorovičića, dr. Ivana Poščića 2-6 (parni), dr. Ivana Poščića 1-15 (neparni), Nova cesta 27-35 (neparni), Obala Frana Supila, Put uz dol 2-4 (parni), Put uz dol 1-17 (neparni), Rikarda Katalinića Jeretova 18-24 (parni), Rikarda Katalinića Jeretova 1-31 (neparni), Skradinj, Stubište Baredine 2-6 (parni), Stubište Baredine 1, Stubište Ivana Zavidića, Stubište Ljube Kuntarića, Stubište Rikarda Katalinića Jeretova, Stubište Stari put, Vološćanskih kapetana,

-biračko mjesto broj 3. Opatija

(prostorije Mjesnog odbora Opatija – Kosovo, Kosićevo 7) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: 1. istarske čete, Castel San Pietro Terme, Davorina Trinajstića, Kosićevo, Nova cesta 40-64 (parni), Varljenska cesta,

-biračko mjesto broj 4. Pobri

(prostorije Mjesnog odbora Pobri, Pobarska cesta 3) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Dragi, Evićev put, Nova cesta 12f, Nova cesta 12e, Nova cesta 12d, Nova cesta 12b, Nova cesta 12a, Nova cesta 12c, Pobarska cesta, Put Dukino, Put za forticu, Put za Matulji, Put za Volosko, Put za Zupci, Pužev breg, Varljenska cesta,

-biračko mjesto broj 5. Ika

(Društveni dom Ika, prostorije Mjesnog odbora Ika, Primorska ulica bb) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Antona Brubnjaka, Borisa Zdrinšćaka, Emila Krajcara, Primorska, Put javorike, Put za brdo, Stubište Vrh Ike, Viktora Cara Emina, Oprić: Cvjetni put 12-36 (parni), Konjsko, Lokva 50-56 (parni), Lokva 47-49 (neparni), Oprić, Put biškupi, Put braće Honovića, Put Danijela Tominića, Put Oprić, Put Perišići,

-biračko mjesto broj 6. Dobreć

(škola, prostorije Mjesnog odbora Dobreć, Dobreć 20/c) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Antići, Cesta Lovranska Draga 32n, Cesta Lovranska Draga 32i, Cesta Lovranska Draga 32l, Cesta Lovranska Draga 32j, Cesta Lovranska Draga 32c, Dobreć, Kožuli, Orbani, Sentinići,

-biračko mjesto broj 7. Veprinac

(etno zbirka Veprinac, Veprinac – Stari grad 5) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Mala Učka, Vela Učka: Poklon, Vela Učka, Veprinac: Balači, Boni, Falalelići, Gašparići, Guštići, Jurovići, Kalina, Katinići, Kolavići, Lučetići, Pehji, Perinići, Slavići, Stari grad, Šavroni, Šimetići, Škalnice, Škofi, Travičići, Tumpići, Vas, Vedež, Vlašići, Zagrad, Zatka, Zubinići,

MarketingMuzej turizma

-biračko mjesto broj 8. Poljane

(Društveni dom, prostorije Mjesnog odbora Poljane, Poljane 67) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Andreti, Aničići, Babiloni, Jakusi, Korići, Ladeti, Maćuki, Menderi, Poljane, Puhari, Strmice, Sveti Petar, Šmiti, Šori, Špadići,

-biračko mjesto broj 9. Ičići

(osnovna škola, prostorije Mjesnog odbora Ičići, Liburnijska cesta 30) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: 1. maja, 43. Istarske divizije, Antona Dminaka, Ulica bana Ivana Mažuranića, Brdo, Fantovo, Liburnijska, Mornarska, Mulandovo, Obalno šetalište Franje Josipa I., Omladinska, Poljanska cesta, Put kozji breg, Put za marinu, Put za Tivoli, Put za Veprinac, Ribarski put, Stubište dr. Josipa Martinčića, Ulica bršljana, Ulica kamelija, Ulica pomoraca, Ulica ružmarina,

-biračko mjesto broj 10. Opatija

(prostorije dječjeg vrtića Punta kolova, Antona Mihića 5/a) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Antona Raspora, Antona Mihića, dr. Maxa Josepha Örtela 1-7 (neparni), Ulica maršala Tita 198-236 (parni), Ulica maršala Tita 141-191 (neparni), Nova cesta 212-258 (parni), Nova cesta 123-131 (neparni), Stanka Jurdane,

-biračko mjesto broj 11. Opatija (Villa Antonio, Nazorova br. 2) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: 9. rujna, Augusta Šenoe, Bože Milanovića, Dantea Alighieria, Drage Gervaisa, Eugena Kumičića, Ive Kirigina, Jurja Dobrile, Križišće, Ulica maršala Tita 78-140/3 (parni), Ulica maršala Tita 55-109 (neparni), Mate Balote, Nikole Tesle, Nova cesta 69-103 (neparni), Park Angiolina, Park Margarita, Park svetog Jakova, Pave Tomašića, Poginulih hrvatskih branitelja, Radnička ulica, Stubište Borisa Papandopula, Stubište dr. Theodora Billrotha, Stubište dr. Vande Ekl, Stubište Dražica, Stubište Edite Stern, stubište Miroslava Krleže 3-5 (neparni), Svetog Florijana, Viktora Cara Emina, Vjekoslava Spinčića, Vladimira Nazora, Zert,

-biračko mjesto broj 12. Opatija

(prostorije Mjesnog odbora, J. Rakovca 15) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: dr. Maxa Josepha Örtela 2-4 (parni), dr. Maxa Josepha Örtela 9-15 (neparni), Joakima Rakovca, Ulica maršala Tita 142-196 (parni), Ulica maršala Tita 111-139 (neparni), Nova cesta 154-210 (parni), Nova cesta 105-121 (neparni), Put Slavići, Put Vrutki, Put za Plahuti, Stubište Baredi, Trg Vladimira Gortana, Velog Jože, Veprinački put,

-biračko mjesto broj 13. Opatija

(prostorije Mjesnog odbora Opatija-Centar II, Vrutki 6) na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: Borisa Želea, Emila Bošnjaka, Friedricha Juliusa Schülera, Jelenkin put, Mušićevac, Nova cesta 68-152 (parni), Put u Bregi, Put za Trbuhovac, Stubište Joakima Pilata, Stubište Juliusa Glaxa, Stubište Marušinac, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Šetalište Carmen Sylve, Ulica palmi, Veprinačkog statuta, Vrutki,

-biračko mjesto broj 14. Opatija

(gradska vijećnica), M. Tita 3 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ulicama: dr. Matka Laginje, Feliksa Peršića, Ive Kaline, Ulica maršala Tita 2-76/1 (parni), Ulica maršala Tita 1-53 (neparni), Mileve Sušanj, Nova cesta 37-67 (neparni), Prolaz Matka Brajše, Stubište Adeline del Mestri, Stubište Lipovica, Stubište Miroslava Krleže 2-8 (parni), Stubište Starina, Stubište Škrbići, Stubište Tomaševac, Šetalište Mate Tentora.

55555

Zadnje novosti

To Top