MarketingMariner keramika
Politika

41. sjednica Gradskog vijeća Opatija najavljena za 10. veljače

Foto Luigi Opatija, Grad Opatija, Predaja specijalnog ovlaštenj

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije, Fernando Kirigin saziva 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opaitje koja će se održati 10.2. (srijeda) 2021. s početkom u 16,00 sati u Centru Gervais.

Za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini
Izlagači: Tamara Sergo – Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

2. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

3. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Opatije
Izlagači: Fernando Kirigin – Vijećnik

4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

5. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. Imovinsko pravni predmeti:
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. 1. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju k.č.784/1 dvorište i kuća, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići s prijedlogom odluke o ponovnom raspisivanju natječaja
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. 2. Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama-poslovnim prostorima na adresi Opatija, Maršala Tita 71/1, 71/2, 71/3, 71/4 i 71/5
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. 3. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 124/4 upisane u zk.ul. 1226 k.o. Volosko
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

MarketingMariner keramika

6. 4. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stana na 1. katu zgrade sagrađene na k.č.. 1019 k.o. Opatija (površine 75,60 m2), Veprinački put 2
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

7. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta modernizacija javne rasvjete na području Grada Opatije LED tehnologijom
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija, s pročišćenim tekstom
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

10. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2021. godinu
Izlagači: Tamara Sergo – Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2021. godinu
Izlagači: Tamara Sergo – Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

12. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

13. Informacija o utrošku tekuće proračunske rezerve za prosinac 2020.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top